Ističemo:
☞ Google dodijeljuje stipendije za IT studente s invaliditetom ☞ 30.000.000,00 KM za stambeno kreditiranje mladih ☞ HKD "Napredak” Mostar - Tečaj pisanja tekstova iz područja copywritinga ☞ UNESCO Silk roads youth research grant 2023 ☞ Prijavite se na Balkan Young Talents ☞ Cannes You Bite - Natjecanje za kreativce

Objavljen je 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA – SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE, objavljuje JAVNI POZIV za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu….

Podijelite sa

Detaljnije

Ceste d.d. Mostar – Natječaj za upošljavanje više djelatnika

Na temelju čl. 20a Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 26/16 i 89/18), čl. 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 13/19 i 9/21), odredbi Pravilnika o radu CESTE d.d. MOSTAR broj: UD-2-11/18 od 08.02.2018.godine, Odluke o načinu provođenja procedure prijema…

Podijelite sa

Detaljnije