Ističemo:
☞ Jericho Foundation - Scholarship Call ☞ Inicijativa mladih za ljudska prava - pridruži se ☞ Kako prepoznati da je dijete žrtva digitalnog nasilja ☞ NSoft Internship Call ☞ CocaCola - Program podrške mladima BiH ☞ Plavi telefon u zaštiti mentalnog zdravlja

Kako prepoznati da je dijete žrtva digitalnog nasilja?

Dostupnost različitih elektronskih uređaja kao što su smartphone, tablet, računar i dr. uz pomoć kojih djeca još od najranijeg djetinjstva pristupaju internetu, dovodi do problema u sigurnosnom aspektu njegovog korištenja i potencijalnom riziku da djeca postanu žrtve nasilja na mreži. Zabrinuti roditelji često ne znaju kako mogu prepoznati da je njihovo dijete žrtva digitalnog nasilja, koje se često događa…

Podijelite sa

Detaljnije