Ističemo:
☞ Jericho Foundation - Scholarship Call ☞ Inicijativa mladih za ljudska prava - pridruži se ☞ Kako prepoznati da je dijete žrtva digitalnog nasilja ☞ NSoft Internship Call ☞ CocaCola - Program podrške mladima BiH ☞ Plavi telefon u zaštiti mentalnog zdravlja

Prijavite se za YSE grant

The Young Social Entrepreneurs (YSE) Global je šestomjesečni program koji inspirira, oprema i omogućava mladima različitih nacionalnosti da pokrenu ili prošire svoja socijalna poduzeća širom svijeta…

Podijelite sa

Detaljnije