Ističemo:
☞ Jericho Foundation - Scholarship Call ☞ Inicijativa mladih za ljudska prava - pridruži se ☞ Kako prepoznati da je dijete žrtva digitalnog nasilja ☞ NSoft Internship Call ☞ CocaCola - Program podrške mladima BiH ☞ Plavi telefon u zaštiti mentalnog zdravlja

Natječaj za financiranje/sufinanciranje znanstveno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u FBiH u 2023.g.

Na temelju članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), članka 3. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti, raspisuje NATJEČAJ za financiranje/sufinanciranje znanstveno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2023. godini. Prijava za Natječaj se sastoji iz dva dijela….

Podijelite sa

Detaljnije