Samozapošljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – Javni poziv za dodjelu novčanih stimulansa u 2024.g.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2024. godini, za novo zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Predmet Javnog poziva je raspodjela sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 KM za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje i samozapošljavanje osoba s invaliditetom.

 • Iznos novčanog stimulansa kod zapošljavanja koji se dodjeljuje po novozaposlenoj osobi s invaliditetom je 12.000,00 KM – 21.600,00 KM, a u ovisnosti od postotka invalidinosti i perioda zapošljavanja,
 • Iznos novčanog stimulansa kod samozapošljavanja koji se dodjeljuje osobi s invaliditetom je 15.000,00 KM – 18.000,00 KM, a u ovisnosti od postotka invalidnosti.

Na osnovu Odluke Upravnog odbora, u skladu sa odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. novine FBiH“ 9/10) (Zakon), aktualnog Pravilnika o raspoređivanju i raspodjeli sredstava za financiranje/sufinanciranje programa i projekata održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom, a u cilju unapređivanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u skladu sa Planom rada Fonda objavljuje javne pozive.

Shodno oblastima i namjenama na koje se odnose programi održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom, utvrđenim članom 58. Zakona, javnim pozivima se mogu uspostavljati sljedeći Lotovi za financiranje/ sufinanciranje programa:

 • Lot I: Za financiranje/sufinanciranje programa za održavanje postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom. Pravo sudjelovanja po Lotu I imaju privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitne radionice.
 • Lot II: Za financiranje/sufinanciranje programa za razvoj privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica. Pravo sudjelovanja po Lotu II imaju privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitne radionice.
 • Lot III: Za financiranje/sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom;
  • 3.1. Programi koje provode privredna društva, zaštitne radionice i druga pravna lica prema Zakonu;
  • 3.2. Programi koje provode ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, srednje škole i druge obrazovne ustanove;
  • 3.3. Programi profesionalne rehabilitacije na koje osobe sa invaliditetom mogu same aplicirati na program profesionalne rehabilitacije kroz vanredno srednje školovanje, visoko stručno obrazovanje ili postdiplomsko studiranje.
 • Lot IV: Za financiranje/sufinanciranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona.
 • Lot V: Za financiranje/sufinanciranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom zaposlenih u organizacijama osoba sa invaliditetom.

Detaljnije o programima i aktivnostima Fonda na linku.

Podijelite sa