Program ferijalnog rada u Njemačkoj za studente/ice iz BiH u 2024

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i ove godine realizira Program ferijalnog rada u SR Njemačkoj.

Program ferijalnog rada namijenjen je studenticama i studentima sveučilišta/ univerziteta u našoj zemlji i odvija se u suradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke. Do ove godine taj je program bio namijenjen i studenticama i studentima visokoškolskih ustanova u BiH.

Aplicirati mogu:

  • Studenti/ce sveučilišta koji nisu upisani u posljednju godinu studija,
  • Studenti/ce koji dobro poznaju njemački jezik,
  • Studenti/ce moraju biti spremni raditi minimalno dva mjeseca.

Ove godine za razliku od prethodnih nije ograničen broj studenata koji se mogu prijaviti !!

Rok za podnošenje prijava je 19. veljače 2024.g., a prijave se mogu uputiti direktno Agenciji za rad i zapošljavanje BiH ili putem lokalnih biroa za zapošljavanje entitetskih zavoda za zapošljavanje i županijskih službi za zapošljavanje.

Zavod za zapošljavanje HNŽ

Podijelite sa