HKD Napredak – Natječaj za stipendiranje

Na osnovi članka 38. točka 12. Statuta Hrvatskog kulturnog društva Napredak dana 4. prosinca 2023. godine Središnja uprava Hrvatskog kulturnog društva Napredak raspisuje: NATJEČAJ za dodjelu stipendija za dodiplomske studije iz Napretkova “Fonda za stipendiranje i sveučilište Ivo Andrić-Vladimir Prelog” i Podfonda Irena Kozarić i to:

 • Stipendije za studente viših godina studija, koji nisu apsolventi i koji nisu ponavljali godinu te nemaju navršenih 27 godina života.
  Stipendija iznosi 1.500,00 KM za godinu dana.
 • 10 stipendija za studente prve godine studija, koji prvi puta upisuju prvu godinu, a koji imaju manje od navršenih 20 godina života. Stipendija iznosi 1.000,00 KM za godinu dana.
 • Stipendije iz Podfonda Irene Kozarić za studente bez odgovarajuće roditeljske skrbi ili za studente koji se nalaze u posebno teškoj socijalnoj situaciji. Stipendija iznosi 1.500,00 KM za godinu dana.

Povjerenstvo za stipendije zadržava mogućnost pozivanja na razgovor svakog kandidata pojedinačno s ciljem definiranja njegovih kvalifikacija, sposobnosti i opće motiviranosti kandidata, kao i motiviranosti za rad u okvirima djelovanja HKD Napredak. Uz popunjen Prijavni obrazac i zamolbu za stipendije iz Napretkova fonda za stipendiranje prijava za natječaj treba sadržavati slijedeću:

Obveznu dokumentaciju:

 • Presliku važeće članske iskaznice HKD Napredak za tekuću godinu, odnosno potvrdu podružnice ili Središnje uprave kojom se potvrđuje članstvo;
 • Zamolbu s kratkim životopisom i vlastoručnim potpisom;
 • Potvrdu o dosadašnjem uspjehu u školovanju i ovjereni prijepis ocjena;
 • Potvrdu o upisu u iduću nastavnu/akademsku godinu.
 • Oni koji prvi put upisuju I. godinu fakulteta trebaju dostaviti svjedodžbu četvrtog razreda srednje škole i završnog (maturalnog ispita) te, kao dokaz o upisu na fakultet, potvrdu ili presliku važećeg indeksa

 Dodatnu dokumentaciju:

 • Potvrda o školovanju brata/sestre (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom);
 • Potvrda o osvojenim nagradama na županijskoj/kantonalnoj, državnoj i međunarodnoj razini;
 • Preporuka podružnice ili udruge HKD Napredak u kojoj je kandidat učlanjen o volonterskom sudjelovanju u njezinom radu.

Kandidatima koji se nalaze u nezavidnoj materijalnoj situaciji stipendije će se isplaćivati iz izdvojenih sredstava na posebnom računu Središnje uprave HKD Napredak koji nosi naziv „Podfond Središnje uprave HKD Napredak – Irena Kozarić“. Osim gore navedene obvezne i dodatne dokumentacije, kandidati koji se nalaze u ovoj kategoriji dužni su u prijavi naglasiti da se prijavljuju u kategoriji za „Podfond Središnje uprave HKD Napredak – Irena Kozarić“, te dostaviti i:

 • Ovjerenu kućnu listu (dostupnu u mjesnim općinskim uredima);
 • Potvrdu o primanjima roditelja, (presliku zadnje plaće) ili presliku zadnjeg mirovine, odnosno  potvrdu o neuposlenosti izdanu od strane nadležnog ureda za zapošljavanje) ili dokaz o nekom drugom izvoru primanja (izjava o načinu na koji se obitelj uzdržava);
 • Ukoliko jedan ili oba roditelja nisu živi, onda i dokaz o smrti roditelja.

Stipendisti iz protekle akademske godine koji apliciraju na Natječaj za dodjelu stipendija za iduću akademsku godinu dužni su samo dostaviti:

 • Izmjene koje se odnose na osobne podatke, ako ih ima
 • Potvrdu o upisu u iduću akademsku godinu,
 • Prijepis ocjena s prethodne godine i
 • Potvrdu/preporuku Podružnice HKD Napredak kojoj pripadaju ili Središnje uprave HKD Napredak.

*Napomena: Apsolventi, nemaju pravo  aplicirati na Natječaj za dodjelu stipendija.

Apsolventom se smatrati studenti koji su upisali i ovjerili sve semestre, odslušali nastavu, ali nisu još diplomirali, odnosno položili sve ispite. Radi se o osobi koja je provela na Sveučilištu ili nekoj drugoj visokoj školi propisano vrijeme i time stekla pravo na polaganje završnog (diplomskog) rada, neovisno o trajanju školovanja.

 • Pravo na prijavu na Natječaj imaju samo oni studenti koji su aktivni članovi Hrvatskog kulturnog društva Napredak, odnosno koji su postali članom zaključno s 30. studenim 2023. godine.
 • Rok za prijave na natječaj je 31. prosinac 2023. godine.
 • Prijave koje stignu nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje.
 • Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.

Prijavu s dokumentima treba dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, “NATJEČAJ ZA STIPENDIJE” Maršala Tita 56, 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovine

Podijelite sa