UNDP Natječaj za likovni rad – “Svijet bez otpada”

Pokažite svoju viziju svijeta bez otpada, ponovno zamišljene stvarnosti u kojoj konzumerizam nije kralj! Pozivaju se svi studenti i studentice akademija likovnih umjetnosti iz Bosne i Hercegovine da se prijave na Likovni natječaj “Svijet bez otpada” i pokažu svoju viziju budućnosti koja se ne troši na otpad.

Sadašnji “uzmi-napravi-potroši” obrazac ekonomskog i društvenog ponašanja rezultira doslovnim gomilama komunalnog i industrijskog otpada. Sve što konzumiramo ima otpadni otisak, ako se njime ne upravlja pravilno ili ga se ne eliminira ovaj otpad završava u našim rijekama, šumama, pa čak i našim ćelijama, kao mikroplastika.

  • Kako u Vašoj mašti izgleda budućnost bez otpada?
  • Kako ćemo se povezati sa svijetom prirode i našim zajednicama da promijenimo našu sadašnjost i očistimo je od otpada?
  • Kako promijeniti obrasce ponašanja kako bismo konzumirali promišljenije prema našem zdravlju i zdravlju planete?
  • Recite slikom ili crtežom !!! 

Pravila likovnog takmičenja – Natjecanje je otvoreno za sve studente i studentice akademija likovnih umjetnosti u Bosni i Hercegovini (Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo, Akademija likovnih umjetnosti Trebinje, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Akademija likovnih umjetnosti Široki Brijeg). Kako bi sudjelovali u natjecanju, sudionici se pozivaju da ispune online obrazac za prijavu (koji sadrži ime, datum rođenja, kontakt podatke, prostor za dostavljanje dokaza o statusu studenta i kratko narativno objašnjenje koncepta rada) i predaju likovni rad koji je inspiriran temom natjecanja, do 15. studeni 2023. u 17:00 sati. Radovi na papiru ili drugom fizičkom materijalu trebaju biti najmanje A4 formata (21×29,7cm) i ne veći od A0 formata (84,1×118,9cm). Mogu se dostaviti, zajedno s imenom aplikanta, osobno ili poštom na sljedeću adresu: UN House Sarajevo, Zmaja od Bosne b.b. 71000 Sarajevo s naznakom “Za likovno takmičenje ‘Svijet bez otpada” Prihvaćeni će biti i digitalni crteži (min. rezolucija od 300dpi) u formatu datoteke .jpg ili .png. Dopuštena su do tri rada po sudioniku. Prihvatljive su i grupne prijave. Sve prijave moraju biti originalne. Dopušteni su svi mediji za crtanje.

UNDP zadržava pravo diskvalificirati svaku prijavu koja je neprikladna ili nije u skladu s duhom natječaja. Radovi moraju biti prikladni za emitiranje, javno prikazivanje, objavu ili online korištenje od strane UNDP-a za publiku svih dobnih grupa. Svi upiti o takmičenju mogu se poslati na e-mail registry.ba@undp.org s naslovom koji se odnosi na natjecanje „Svijet bez otpada“ do 13. studeni 2023. godine u 17 sati.

Nagrade – Prijave će ocijeniti komisija UNDP-a, koja će odabrati do 10 pobjednika/pobjednica na osnovu sljedećih kriterija:

Nadahnjujuće i uvjerljive vizije koje pozivaju na akciju prema svijetu bez otpada Maksimalan broj bodova: 20 
Vizuelni identitet, estetika i ispunjenje tematskih zahtjevaMaksimalan broj bodova: 20 
Originalnost i inovativnost rada Maksimalan broj bodova: 10 
  • Prva tri mjesta bit će nagrađena profesionalnim grafičkim tabletom više klase sa pametnom olovkom koji pomaže umjetnicima, dizajnerima, programerima video igara, fotografima i videografima da svoje kreativne vizije zabilježe na ekranu.
  • Pobjednici i pobjednice od 4. do 10. mjesta bit će nagrađeni sa profesionalnim grafičkim tabletom sa pametnom olovkom srednje klase.
  • Pobjednički radovi bit će objavljeni na web stranici UNDP-a u BiH s imenima autora/autorica, a autori/autorice će biti obaviješteni e-mailom o rezultatima natjecanja do 20. studenog 2023. godine.

Privatnost podataka i prava intelektualnog vlasništva – Prilikom prijavljivanja na natjecanje od Vas se traže osobni podaci (ime, dob, država prebivališta i e-mail adresa). Davanjem svojih podataka prihvaćate UNDP-ovu Politiku zaštite ličnih podataka i privatnosti, koja daje više detalja o tome kako će se Vaši podaci koristiti i štititi. Potvrđujete da ste vlasnik rada koji dostavljate na natječaj i da niti jedna treća strana nema nikakva prava ili potraživanja na vaš rad. Autorsko pravo na bilo koju prijavu ostaje Vaše vlasništvo, ali sudjelovanjem u natjecanju dajete organizatoru istog (nap. UNDP-u), njegovim opunomoćenicima, nositeljima licence i izvršiocima neisključivu, besplatnu, neopozivu, prenosivu, podlicenciranu, trajnu, svjetsku licencu za korištenje, uređivanje, prilagođavanje, modificiranje, pohranjivanje, kopiranje, reproduciranje, javno prikazivanje, distribuiranje, objavljivanje i širenje Vaše aplikacije, u komunikacijske svrhe UNDP-a. Prihvaćate i slažete se da UNDP nije obvezan koristiti bilo koji materijal za čiju ste upotrebu UNDP-u ovime dodijelili pravo. UNDP će vam pripisati vaše ime, dob i/ili državu kad god je to moguće kada koristi vaše materijale.

Podijelite sa