Fondacije Hastor – Natječaj za dodjelu stipendija nadarenim studentima

Pravo na prijavu imaju redovni/e studenti i studentice koji se školuju na akreditiranim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini. Na osnovu Pravila i kriterija Fondacije Hastor raspisuje se Natječaj za dodjelu stipendija nadarenim redovnim studentima ili studenticama upisanim prvi put u akademskoj 2023/2024. godini.

Krajnji rok za apliciranje je 29. Listopada 2023. godine do 16:30 sati.

Kandidati / kandidatkinje koji žele aplicirati za stipendiju mogu to uraditi isključivo putem on-line prijave na web-stranici Fondacije Hastor .

Uvjeti za dodjelu stipendije:

 • da je kandidat ima državljanstvo Bosne i Hercegovine;
 • da je kandidat redovno upisan student druge ili treće godine dodiplomskog/bachelor studija na akreditiranoj visokoškolskoj ustanovi na području Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente/ice čiji dodiplomski/bachelor studij traje 3 godine);
 • da je kandidat redovno upisan student druge, treće ili četvrte godine dodiplomskog/bachelor studija na akreditiranoj visokoškolskoj ustanovi na području Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente/ice čiji dodiplomski/bachelor studij traje 4 godine);
 • da je kandidat redovno upisan student/ica prve godine diplomskog/master studija na akreditiranoj visokoškolskoj ustanovi na području Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente/ice čiji master studij traje 2 ili više godina);
 • redovno upisani studenti druge, treće ili četvrte godine integriranog studija na akreditiranoj visokoškolskoj ustanovi na području Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente čiji integrirani studij traje 5 godina);
 • redovno upisani studenti druge, treće, četvrte ili pete godine integriranog studija na akreditiranoj visokoškolskoj ustanovi na području Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente čiji integrirani studij traje 6 godina);
 • da kandidat / kandidatkinja nije ponavljao godinu tokom prethodnog studiranja;
 • da kandidat / kandidatkinja nije sudski kažnjavan;
 • da kandidat / kandidatkinja nije stariji od 24 godine;
 • da kandidat / kandidatkinja nije primalac stipendije ili druge novčane pomoći za studiranje od neke druge institucije ili da je spreman odreći se iste u slučaju pozitivnog selekcijskog ishoda po ovom natječaju;
 • ostvareni prosjek ocjena tokom studija: 8.0 i više (3.5 ili više)

Za sve kandidate ili kandidatkinje koji zadovolje prvu fazu natječajne procedure i ostvare dovoljan broj bodova organizira se usmeni intervju kako bi se provjerile informacije navedene u prijavi. Dokumentacija koja se dostavlja prije prvog intervjua je:

 • kopija osobne karte;
 • kopija indeksa;
 • uvjerenje o položenim ispitima u toku studija;
 • kućna lista;
 • potvrde o primanjima članova domaćinstva navedene u kućnoj listi (za prethodna 3 mjeseca);
 • za nezaposlene članove domaćinstva potvrda o nezaposlenosti.

Za kandidate ili kandidatkinje koji nakon prvog intervjua ostvare dovoljan broj bodova organizira se završni intervju. Izabrani kandidati dužni su prije završnog intervjua i potpisivanja Ugovora o stipendiranju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • rodni list;
 • uvjerenje o državljanstvu;
 • uvjerenje o nekažnjavanju;
 • kopiju prijavnice mjesta boravka;
 • potvrdu o redovnom studiranju;
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nisu primaoci stipendije ili druge novčane pomoći za studiranje od neke druge institucije.

Potpisivanjem Ugovora o stipendiranju kandidat / kandidatkinja se obvezuje na volonterske aktivnosti u sklopu aktivnosti Fondacije Hastor. Volontiranje stipendista Fondacije Hastor se ne mora nužno obavljati u mjestu stanovanja, odnosno mjestu školovanja. Više informacija o volonterskim aktivnostima i misiji Fondacije Hastor možete pronaći na web-stranici. Fondacija Hastor pri selekciji kandidata u obzir uzima socio-ekonomsko stanje aplikanta, usmjerenje na fakultetu, kao i druge okolnosti..

U slučaju tehničkih problema prilikom on-line apliciranja pošaljite e-mail s jasnim upitom na fondacija@hastor.ba ili pozovite na broj 033/774-789. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Podijelite sa