Prijavi se na online JobLab radionicu za srednjoškolce

 • Što? JobLab radionica – Vještine budućnosti
 • Organizator? Munja inkubator & Telemach fondacija
 • Kome je namjenjena? Učenicima 3 i 4 razreda srednjih škola
 • Datum održavanja? 17. listopada 2023.g.
 • Vrijeme održavanja? Od 11:00 – 15:00h
 • Gdje, što i kako? Online – Zoom platforma
 • Kako se prijaviti? Putem Google forme koju možete pronaći na linku.

Zadovoljstvo je pozvati Vas na specijalnu edukaciju za učenike „Job Lab – Vještine budućnosti“, organiziran od strane Munja Inkubatora & Telemach fondacije. Edukacija je osmišljena i bazirana na preko 15 godina iskustva u oblasti tržišta rada i mladih. Trosatna edukacija namijenjena je učenicima 3. i 4. razreda srednje škole, a za cilj ima cilj karijerno ih savjetovati kroz interaktivno predstavljanje tržišta budućnosti, informirati o vještinama i kompetencijama koje će se tražiti i biti najvažnije prilikom zapošljavanja.

O bitnosti ove teme govore nam činjenice da je svaka treća osoba nezaposlena, a preko 50% mladih nema posao. U nedostatku sistemske profesionalne orijentacije, JobLab nudi ne samo pojašnjenje slike o tržištu rada, već i predstavlja konkretne smjernice kako da učenici tokom školovanja i budućeg usmjerenja mogu da razviju one vještine koje će biti zastupljene u periodu koji tek dolazi.

Do kraja radionice, učenici će biti u mogućnosti:

 • steći osnovno znanje o promjena u potrebama tržišta rada (ekonomija znanja);
 • razviju novo shvatanje o primjeni vještina budućnosti;
 • procijene vlastite vještine/ talente/ interese u odnosu na potrebe tržišta rada;
 • uvide opcije za kritičko promatranje vlastitih snaga i slabosti, te pro-aktivno traženje prostora za osobni angažman (uključujući volonterizam i brigu za zajednicu);
 • kreiraju i predstave vlastitu mapu puta razvoja karijere;
 • analiziraju predstavljene alate koji povećavaju mogućnost konkurentnosti na tržištu rada;
 • nastave istraživati mogućnosti za unaprijeđenje vlastitih kompetencija (korištenje dostupnih resursa i informacija koje nude prilike);
 • Nakon edukacije za najaktivnije učesnike će se organizirati studijska posjeta u Sarajevu koja će uključivati elemente praktičnog upoznavanja mladih sa suvremenim radnim okruženjima.

Svim registrirani učenicima bit će dostavljene dodatne informacije i link za pristup.

Podijelite sa