Natječaj – Western Balkanship

Objavljen je natječaj za prijave učešća u programu „Western Balkanship”.

U pitanju je pilot-projekt koji financira Talijansko Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje preko Stalnog sekretarijata Fondacije Jadransko-jonske inicijative.

Projekt će studentima univerziteta članica Uniadrion mreže pružiti mogućnost da provedu tromjesečnu prekograničnu razmjenu u odabranim kompanijama sa Jadransko-jonskog područja.

Za svakog odabranog studenta (jedan student sa svakog Uniadrion univerziteta), financijsku podršku će osigurati implementacioni partneri, kako bi se djelom doprinijelo izdržavanju studenata tijekom perioda razmjene.

Studenti će također biti osigurani od građanske odgovornosti i nezgode na radu, a također će imati i zdravstveno osiguranje.

Više informacija je dostupno ovdje, a za sve upite, možete se obratiti na adresu e-mail: western-balkanship@aii-ps.org

Podijelite sa