Fondacija “Konrad Adenauer” – Natječaj za stipendiranje

Predstavništvo u Bosni i Hercegovini Fondacije “Konrad Adenauer” raspisalo je Natječaj za dodjelu 15 stipendija za studente 1. i 2. godine drugog ciklusa, odnosno od 4. godine naviše integriranog studija (sve studijske grupe) na nekom od Sveučilišta/Univerziteta u BiH u akademskoj 2023/24. godini.

Fondacija Konrad Adenauer – Natječaj

Pravo na dodjelu stipendija imaju:

 • državljani Bosne i Hercegovine;
 • ne stariji od 30 godina;
 • redovni studenti na 1. ili 2. godini drugog ciklusa / 4. ili 5. godine studija (sve studijske grupe);
 • upisani na nekom od Sveučilišta/Univerziteta u BiH;
 • volonterski angažirani u društvu;
 • imaju prosjek ocjena najmanje 8,00 odnosno 3,5 (svi ispiti uključujući i prvi ciklus);
 • ne primaju stipendiju druge organizacije.

Stipendiranje obuhvata novčanu stipendiju u visini od 320,00 KM mjesečno u trajanju od 10 mjeseci, kao i prateći program za stipendiste.

 • Aplikacije se dostavljaju u elektronskoj formi kao jedan dokument u pdf-formatu na sljedeći e-mail: sarajevo@kas.de, nap. dokumentacija dostavljena u drugačijem formatu neće biti uzimana u razmatranje;
 • Iz Fondacije napominju da bivši stipendisti/ce Fondacije Konrad Adenauer nemaju pravo prijave;
 • Uspješni kandidati biti će pozvani na razgovor sa komisijom za izbor;
 • Fondacija Konrad Adenauer zadržava pravo da naknadno zatraži dodatnu dokumentaciju;
 • Natječaj ostaje otvoren do 15. listopada 2023. godine.
Podijelite sa