ReLOaD2 – Regionalni Javni poziv

U sklopu “ReLOaD2” projekta objavljen je prvi Regionalni Javni poziv organizacijama civilnog društva (OCD).

Biti će organizirane Informativne sesije (dani Otvorenih vrata) na engleskom jeziku u online formatu putem platforme Zoom.

Popunjene prijave sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se na engleskom jeziku, elektronskim putem na sljedeću e-mail adresu: BARegionalPublicCall@undp.onmicrosoft.com s predmetom e-pošte: „ReLOaD2 – Regionalni javni poziv za OCD“.

Svi upiti mogu se poslati do 05. rujna 2023. godine, a odgovori će biti dostavljeni u roku od tri radna dana.

Regionalni Javni poziv je otvoren do 11. rujna 2023. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava, način prijave na Informativne sesije, prioritetne oblasti Regionalnog Javnog poziva i ostali detalji mogu se naći na linku.

Podijelite sa