Fondacija Lejla H. Hušić – Natječaj za dodjelu stipendija

Po odluci UO Fondacije Lejla Hairlahović – Hušić, a na osnovu člana 6. Statuta Fondacije raspisuje se Javni poziv za dodjelu 3 stipendije u iznosu od 300,00 KM mjesečno, za školsku 2023/2024 u trajanju od 10 mjeseci.

I – Uslov za dodjelu stipendija – Pravo na dodjelu stipendije po ovom Natječaju ima kandidat pod uslovom da:

  • da je državljanin BiH,
  • da ima prijavljeno mjesto prebivališta na području BiH,
  • da nije obnavljao godinu u toku studija,
  • da nije krivično odgovarao, te da se protiv njega ne vodi krivični postupak.


II – Kriteriji za dodjelu stipendija – Lista kandidata se utvrđuje po osnovu ostvarenog broja bodova utvrđenog na osnovu slijedećih kriterija:

  • ostvarenog uspjeha u prethodno završenoj studijskoj godini, (50/100),
  • dodatni uspjeh, postignuće ili ostvarenje u bilo kojem polju nauke, kulture, sporta i drugog
    usavršavanja (20/100),
  • materijalno-socijalni status (10/100),
  • studiranje van mjesta prebivališta (20/100).

Prijava na konkurs – Prijava na konkurs se vrši online putem google forme, a link za prijavu je objavljen na web stranici fondacije www.fondacijalejla.ba i Facebook stranici fondacije. Nakon završetka natječajne procedure, kandidati koji budu rangirani na prve 3 pozicije će biti pozvani da dostave dokumentaciju navedenu u prijavnom obrascu radi provjere točnosti podataka.

Ukoliko kandidat ne dostavi dokumentaciju ili se nakon provjere dokumentacije ispostavi da prethodno navedeni podaci nisu točni, na njegovo mjesto se rangira slijedeći kandidat sa rang liste.

Dobitnici stipendije će biti obaviješteni putem e-maila i/ili telefona navedenog u prijavnom obrascu.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

PRIJAVNI OBRAZAC

Podijelite sa