PowerUp Seminar – Zagovaranje u organizacijama mladih

Fondacija SHL je pripremila nešto za tebe – PowerUp Seminar koji predstavlja najveći i najzahtjevniji SHL-ov seminar namijenjen mladima koji intenzivno rade u nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini. Ovaj put, tema PowerUp Seminara je “Zagovaranje u organizacijama mladih” i biti će implementiran u dvije faze, prvoj online, i drugoj uživo u SHL trening centru u Sarajevu.

Cilj seminara je učesnike/ce ojačati kao mlade lidere/ice, te povećati njihove kompetencije, vještine i znanja kao profesionalnih radnika/ica u nevladinom sektoru.

Kroz kombinaciju teorijskog i praktičnog pristupa učenju, učesnici/e ne samo da će steći znanja i vještine potrebne za napredovanje, već će dobiti i priliku da se umreže sa profesionalcima iz Bosne i Hercegovine, ali i aktivnim vršnjacima/njama iz nevladinog sektora. Također, seminar će učesnicima približiti temu zagovaranja kao alata za angažman mladih u organizacijama, a kroz sam seminar učesnici će imati priliku kreirati niz dokumenata koji će služiti boljem radu organizacije iz koje dolaze.

Seminar se organizira u dvije faze:

I faza – online seminar u periodu od 04.09. do 01.10.2023. Možete se prijaviti kao individua ili kao grupa ispred organizacije ili neformalne grupe. Seminar je kreiran kao MOOC (Massive Open Online Courses) na SHL Moodle platformi i kao takav sastoji se iz dva segmenta. Prvi segment se tiče teorijskog znanja o samoj temi, učesnici će kroz razne materijale imati priliku proširiti svoje znanje o temi zagovaranja. Drugi segment seminara učesnici će imati priliku stečeno znanje odmah primijeniti u konkretnim zadacima. Na taj način uspješnim kompletiranjem PowerUp Seminara učesnici će pored znanja, dobiti niz dokumenata potrebnih za vođenje organizacije mladih, te razviti plan zagovaračke kampanje. 

II faza – seminar uživo u SHL trening centru u Sarajevu od 13.10.-15.10.2023. Kroz II fazu učesnici/e će dobiti priliku uživo detaljno razvijati svoju zagovaračku kampanju, te uz pomoć trenera napraviti akcioni plan implementacije iste. Pored rada na temi zagovaranja, učesnici će dobiti priliku umrežavanja sa drugim organizacijama i aktivistima. Seminar će se održati uživo u SHL Trening centru “SHL House” u Sarajevu. Uvjet za učešće na drugoj fazi je uspješno kompletiranje prve faze (online seminar). 

Učešće na seminaru je besplatno !!

Prijavnicu možete popuniti ovdje, a najkasnije do nedjelje, 27.08.2023. u 23.59h.

SHL tim će vršiti odabir učesnika/ca na osnovu pristiglih prijavnica i svi prijavljeni/e će u srijedu, 30.08.2023. biti obavješteni o statusu njihove prijave putem e-mail adrese koju navedu u prijavnici. Za sva pitanja i nejasnoće, naš SHL Tim ti stoji na raspolaganju putem e-mail adrese: srdjan@shl.ba 

Podijelite sa