FZZZ započeo program “Obuka za tržište rada 2023”

Obavještavamo potencijalne korisnike da je javni poziv za učešće u Programu “Obuka za tržište rada 2023” otvoren od 13.6.2023. godine do utroška sredstava, a najdalje do 15.11.2023. godine. Više detalja o ovom Programu, načinu apliciranja i realizaciji dostupno je u tekstu Program ovdje.

Nezaposlene osobe registrirane na evidenciji nezaposlenih u Federaciji BiH popunjen obrazac prijave (PR-2023), uz propratnu dokumentaciju naznačenu na obrascu (PR-2023), dostaviti na adresu: Federalni zavod za zapošljavanje; Đoke Mazalića br.3; 71 000 Sarajevo (Na koverti napisati „Prijava na Program Obuka za tržište rada 2023“).

  • Nezaposlenim osobama koje zadovoljavaju uvjete Programa, Vaučer za obuku biti će dostavljen na kućnu adresu nakon izvršenih provjera.
  • Vaučer u iznosu do 1.000,00 KM vrijedi 60 dana od datuma izdavanja (u rok od 60 dana ulazi i prijava poslodavca).
  • Nezaposlene osobe, po zaprimanju Vaučera, pronalaze poslodavca koji će im pružiti priliku za obuku i prijaviti se na javni poziv.
  • Nakon zaprimanja 500 prijava za dodjelu Vaučera, prijavljivanje će biti obustavljeno dok se sve prijave ne obrade.

Poslodavac koji ima potrebu za obučavanjem nezaposlenih osoba, koristi Zahtjev za učešće u Programu (OR-2023).

  • Poslodavac predaje zahtjev za sufinanciranjem obuke kantonalnoj službi za zapošljavanje (prema prebivalištu nezaposlene osobe).
  • Poslodavci koji dostave zahtjeve za učešće u Programu, dalje instrukcije sa popisom dokumentacije koju je potrebno priložiti, dobivaju od strane županijske službe za zapošljavanje, a nakon obrade zahtjeva,
  • Opis programa obuke obrazac (OPT-2023), se naknadno dostavlja po odobrenju zahtjeva poslodavca.

*Napomena: Poslodavci su u obavezi registrirati se na web portalu Zavoda dan prije podnošenja zahtjeva. Korisnici koji su se ranije registrirali ne moraju to ponovo činiti, ali preporučuje se da na vrijeme provjere da li je njihov profil aktivan te da li su svi uneseni podaci još uvijek aktualni.

Obrasci:

Preuzeto: www.fzzz.govba

Podijelite sa