Plavi telefon u zaštiti mentalnog zdravlja

Online i telefonsko savjetovanje za djecu i obitelji u Bosni i Hercegovini

Plavi telefon je savjetodavna linija za anonimnu i besplatnu pomoć mladima i djeci u Bosni i Hercegovini. Najčešći razlozi zbog kojih im se djeca obraćaju, tiču se mentalnog zdravlja, nasilja ili zlostavljanja. Iz godine u godinu broj poziva koji se tiču mentalnog zdravlja se konstantno povećava. Poređenja radi, svake godine od početka pandemije, bude i do pet puta više razgovora na ovu temu u odnosu na period prije pandemije pri čemu najveći broj poziva dolazi od djevojčica uzrasta od 10 do 19 godina.

Razlozi poziva su različiti, pozivatelji/ice su:

  • osoba koja treba s nekime, u povjerenju razgovarati o svojim tegobama i problemima,
  • osoba koja je izložena međuvršnjačkom nasilju,
  • osoba koja je žrtva nasilja u obitelji,
  • osoba nad kojom se vrši mobing,
  • osoba koja traži rješenje od problema samoozlijeđivanja..

Link na stranicu – Plavi telefon

Primjer djevojčice Hane: Savjetnica odgovara na jedan od poziva i čuje ženski glas: „Dobar dan! Potrebna mi je pomoć, nemam s kim razgovarati o situacijama koje trenutno prolazim, pa čak ni sa svojim roditeljima i braćom. Nadam se da Vama mogu povjeriti.”. Savjetnica Plavog telefona je u toku razgovora djevojčici pružila podršku budući da je zaključeno da je Hana žrtva međuvršnjačkog nasilja u školi, a nije htjela / smjela prijaviti u svojoj obitelji probleme s kojima se svakodnevno susreće. Zajedno sa savjetnicom je pokušala osmisliti rješenje koje bi bilo najadekvatnije. Jedna od mogućnosti je i prijava sumnje na nasilje. Hana nije pristala na prijavu jer je strahovala da bi se time situacija u školi pogoršala, te da bi tako bila još izloženija. No savjetnica je objasnila na koji način funkcionira prijava, što bi se moglo i trebalo dogoditi ukoliko se obavijeste nadležne institucije. Nakon razgovora sa savjetnicom, Hana je ipak odlučila prijaviti nasilje.

Nakon razgovora sa djevojčicom, prijava sumnje na nasilje nad djetetom sa svim dobivenim informacijama je poslana nadležnim institucijama, Policijskoj upravi i Centru za socijalni rad. Pored toga, savjetnica je s djevojčicom razgovarala i o različitim tehnikama koje bi joj mogle koristiti da se lakše nosi sa neugodnim emocijama. Dan kasnije Hana se ponovo javila i rekla da su je posjetili predstavnici policije i obavili razgovor sa njom i (u ovom slučaju) majkom: „Moram reći da sam se pozitivno šokirala kada su došli. Pitali su da li je sve u redu, da su došli da vide da li sam dobro, imam li nekih problema u školi, pa su napravili popis svega toga o čemu sam i sa Vama pričala i rekli su da će kontaktirati školu. Rekli su mi da se mogu obratiti i njima i centru za socijalni rad ukoliko budem imala neki problem.”

Hana se nakon toga nekoliko puta obraćala Plavom telefonu, a u jednom od razgovora je navela da je počela da ide kod psihologa u Dom zdravlja, te da se već osjeća pomalo bolje. U jednom od razgovora podijelila je i kako se osjeća kada razgovara sa savjetnicima Plavog telefona: “Prvi put u životu sam osjetila istinsku podršku, iako nije uživo nekako ste mi promijenili pogled na život, lakše je kada imate osobu kojoj možete reći sve, a da će vam pomoći i da neće to okrenuti protiv vas. Osjećam se sigurno i čudim se da nakon par sati razgovara možete toliko uticati pozitivno i preokrenuti moju priču.”

UNICEF u Bosni i Hercegovini, već nekoliko godina je partner udruženja Nova Generacija, koje vodi Plavi Telefon. Savjetodavne linije kao što je i Plavi telefon su važne u promociji i ostvarivanju dječijih prava, jer pružaju sigurnu i pristupačnu platformu za djecu i mlade da dobiju podršku koja im je potrebna. Nude efikasan način da se djeci i mladima pruže točne informacije, psihološko savjetovanje i da ih se uputi na odgovarajuće usluge ili resurse u njihovim zajednicama te im se na taj način omogući da dobiju stručnu pomoć i podršku.

Link na stranicu – Plavi telefon

Podijelite sa