Natječaj za financiranje/sufinanciranje znanstveno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u FBiH u 2023.g.

Na temelju članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), članka 3. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti, raspisuje NATJEČAJ za financiranje/sufinanciranje znanstveno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2023. godini.

Prijava za Natječaj se sastoji iz dva dijela.

 • Prvi dio prijave čine podaci o podobnosti znanstveno-istraživačkog i/ili istraživačko-razvojnog pravne osobe, te voditeljice/voditelja projekta i teme projekta.
 • Drugi dio prijave sadrži opis i plan projekta (cilj projekta, životopis i bibliografija voditeljice/voditelja i učesnika projekta, suglasnosti učesnika za učešće u projektu, metodologija istraživanja, rokovi, očekivani rezultati, održivost nakon završetka projekta, detaljan vremenski okvir realizacije projekta i detaljan financijski plan razrađen po mjesecima, izjava o eventualnom sufinanciranju).

Savjet za znanost Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti izvršit će ocjenu sadržaja podnijetih prijava u pogledu podobnosti, originalnosti, aktualnosti, kvaliteta predloženih istraživanja, vrijednosti očekivanih rezultata, podobnosti podnositelja prijave i voditeljice/voditelja projekta, rokova, vremenskog okvira realizacije i ukupne cijene projekta.

Prilikom izbora projek(a)ta, dodatno će se vrjednovati: broj objavljenih radova voditeljice/voditelja projekta u časopisima i „proceedings-ima“, obuhvaćenim sa „Web of Science“ (baze CC, SCI EXPANDED i sl.) i drugim relevantnim međunarodnim bazama podataka, znanstveno-istraživačka ili istraživačko-razvojna suradnja sa drugom znanstveno-istraživačkom ili istraživačko-razvojnom institucijom iz Bosne i Hercegovine ili iz druge države.

Znanstveno-istraživačke i istraživačko-razvojne projekte mogu prijaviti: Javni znanstveno-istraživački i istraživačko-razvojni instituti, Javna sveučilišta i druga pravna lica javnopravnog karaktera.

Prioritetne teme za sve znanstvene oblasti:

 1. Istraživanja posljedica COVID-19 u Bosni i Hercegovini
 2. Euroatlantske integracije Bosne i Hercegovine

Prioritetne teme za pojedine znanstvene oblasti:

Humanističke znanosti:

 1. Izvorna historiografija
 2. Poticanje duhovnih, kulturnih i moralno-etičkih vrjednota u javnome prostoru
 3. Razvijanje građanske kulture u BiH društvu

Društvene znanosti:

 1. Iseljavanje iz Bosne i Hercegovine (socijalno-ekonomski, politički, sigurnosni, kulturološki, psihološki, znanstveni i sportski aspekt)
 2. Transformacijski procesi braka i porodice u Bosni i Hercegovini (globalizacijski, tradicijski aspekt i mediji)
 3. Turizam na prostoru FBIH

Tehničke znanosti:

 1. Istraživanja koja za rezultat imaju novi proizvod, pripremu patenta, novu metodu projektiranja proizvoda ili tehnologije ili novi standard ili protokol
 2. Istraživanje u području uporabe prirodnih i bio-obnovljivih resursa izvora energije i energijske učinkovitosti
 3. Istraživanje iz područja primjene standarda iz zaštite životne sredine i revitalizaciji postojećih tehnologija
 4. Tehnike i tehnologije za industriju 4.0

Biotehničke znanosti:

 1. Zapošljavanje u poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji
 2. Gojaznost stanovništva
 3. Znanost u gospodarstvu
 4. Strategija očuvanja seoskih domaćinstava

Biomedicina i zdravstvo:

 1. Palijativna skrb
 2. Gerijatrijska skrb
 3. Skrb za osobe s posebnim potrebama

Prirodne znanosti:

 1. Istraživanja koja su temelj novih biotehnologija
 2. Istraživanja koja pridonose zaštiti, očuvanju i unaprjeđenju životne sredine
 3. Istraživanja i sinteze bioloških aktivnih spojeva
Podijelite sa