Fed. Min. Obrazovanja i znanosti – Javni poziv u svrhu dodjela potpora za obavljanje studentskih praksi u inozemstvu

Sredstva za su/financiranje programa/projekata dodjeljivat će se sukladno Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu. U Proračunu Federacije BiH za 2023. godinu osigurana su sredstva za: Transfer za financiranje studentskog standarda – prošireni studentski standard

I. Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

  • Potpora projektima studentskih organizacija visokoškolskih javnih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine,
  • Potpora obavljanju studentskih praksi u inozemstvu.

II. Pravo podnošenja prijava na Javni poziv imaju:

  • Visokoškolske javne ustanove u Federaciji Bosne i Hercegovine- studentske udruge;
  • Studenti pojedinci koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

III. Kriteriji za raspodjelu sredstava:

  1. Potpora projektima studentskih organizacija visokoškolskih javnih ustanova u Federaciji BiH
RbKriteriji za ocjenjivanje projekataOcjena, broj bodova
1.Kvaliteta i značaj programa/projekta za studij0-20
2.Korist za društvo, značaj za Federaciju BiH te Bosnu i Hercegovinu0-10
3.Razrađenost, konkretnost i mjerljivost ciljeva0-20
4.Brojnost i organiziranost studentske organizacije te brojnost ciljne skupine0-5
5.Popis realiziranih projekata0-5
6.Profiliranost studentske organizacije i suradnja s matičnomvisokoškolskom ustanovom0-5
7.Članstvo u domaćim i međunarodnim studentskim asocijacijama0-10
8.Uspostavljena suradnja na projektu s domaćim i međunarodnim studentskim udrugama0-5
9.Potvrđeno sudjelovanje drugih sufinancijera0-10
10.Kvaliteta i potvrđeni značaj organizatora u dijelu koji se odnosi na učešće na domaćim i međunarodnim studentskim programima0-10
Tražena sredstva ne mogu iznositi više od 5.000,00 KM

2. Potpora obavljanju studentskih praksi u inozemstvu

RbKriteriji za ocjenjivanje projekataOcjena, broj bodova
1.Kvaliteta i značaj programa/projekta za studij0-50
2.Obrazložena potreba za realizacijom projekta0-10
3.Korist za društvo, značaj za Federaciju BiH te Bosnu i Hercegovinu0-10
4.Preporuka visokoškolske ustanove ili studentske organizacije0-10
5.Potvrđeno sudjelovanje drugih sufinancijera0-10
6.Dokaz o prethodnom sudjelovanju studenta u projektima i programima0-10
Tražena sredstva ne mogu iznositi više od 2.000,00 KM

Dostavljanje dokumentacije: Popunjene, potpisane i ovjerene prijavne obrasce s kompletnom dokumentacijom aplikanti trebaju dostaviti isključivo poštom na adresu: Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti; Sektor za visoko obrazovanje; Ulica dr. Ante Starčevića bb; 88000 MOSTAR; Naznačiti „Prijava na Javni poziv – Prošireni studentski standard“.

Rok za dostavljanje prijava je: petak, 02. lipnja 2023. godine.

Napomena: Prijave koje nisu podnesene na odgovarajućem prijavnom obrascu i uz koje nije dostavljena sva obvezna dokumentacija, složena i uvezana u dva istovjetna primjerka poslana u istoj koverti, neće biti razmatrane. Više različitih zahtjeva poslanih u zajedničkoj kuverti neće biti razmatrani.

Prijave podnositelja zahtjeva, koji su u prethodnom periodu dobili sredstva od Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti, kao i Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine, a nisu dostavili Financijsko izvješće o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava, neće se razmatrati.

Podijelite sa