II. poziv – Challenge to Change 3

Za potencijalne aplikante na raspolaganju je budžet čiji je indikativni iznos 480.000,00 EUR.

Obrti iz Bosne i Hercegovine i Švedske sa inovativnim poslovnim idejama, proizvodima ili uslugama koje mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH, imaju novu priliku dobiti bespovratna sredstva iz Challenge fonda u okviru 2. poziva.

Za potencijalne aplikante na raspolaganju je budžet čiji je indikativni iznos 480.000,00 eura, a rok za dostavljanje aplikacija je 22. svibnja 2023. godine do 16:00 sati.

Za potencijalne korisnike iz kategorije startup-a, koji su registrirani najmanje 6 mjeseci, a najduže dvije godine, predviđen je maksimalni iznos granta do 10.000, 00 EUR, dok je za korisnike iz kategorije zrelih obrta do 250 zaposlenih, koji posluju dvije godine i više, maksimalan iznos granta sredstava do 30.000,00 EUR. Aplikanti su obvezni osigurati i minimalno vlastito učešće od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta. Period implementacije projekta ne može trajati kraće od tri mjeseca i duže od 12 mjeseci.

Mogućnost prijavljivanja na javni poziv provodi se isključivo putem online apliciranja – elektronski sistem za apliciranje i evaluaciju (eMSAE) koji se nalazi na web stranici www.c2c.ba, gdje je dostupan i Vodič za aplikante, koji je sastavni dio Aplikativnog paketa. Aplikacije koje budu dostavljene putem pošte (printana forma), putem faksa ili na neki drugi način, neće biti uzete u razmatranje, niti će biti predmet ocjenjivanja.

Projekt Challenge to Change 3.0 je trogodišnji projekt ukupne vrijednosti 3.000.000,00 EUR, koji financira Švedska. Projekt implementira Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u partnerstvu sa Agencijom za razvoj poduzetništva EDA. Partner u projektu je i Region Ostergotland, Istočna Švedska.

Podijelite sa