Uči, Misli i Djeluj – Obuka za nastavno i stručno osoblje srednjih škola

Institut za razvoj mladih KULT (u daljem tekstu: Institut) jedna je od vodećih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini koja skoro dva desetljeća aktivno provodi različite inicijative usmjerene ka unaprjeđenju položaja mladih i kreiranju društva u kojem mladi mogu ostvariti svoj puni potencijal. Na tom putu Institut surađuje sa svim nivoima vlasti u BiH, drugim organizacijama civilnog društva, službenicima za mlade, mladim političarima i mladima. Za bolji položaj mladih u društvu i njihovo puno učešće u društvu važnu kariku predstavljaju nastavno i stručno osoblje srednjih škola, odnosno osobe koje rade s mladima u formalnom sistemu obrazovanja i tako podržavaju njihov razvoj.

Uči, misli i djeluj! za nastavno i stručno osoblje srednjih škola je obuka neformalnog obrazovanja namijenjena odraslima koji u formalnom obrazovanju direktno rade s djecom i mladima. Ovaj program obuke nastao je kao odgovor na potrebu za pružanjem podrške nastavnom i stručnom osoblju srednjih škola u razvoju kompetencija potrebnih za uspješno planiranje i realizaciju procesa učenja i poučavanja zasnovanog na principima iskustvenog i servisnog učenja, korištenje učinkovite i relevantne metode i strategije poučavanja i stvaranje sigurnog i stimulativnog okruženja u kojem će se učenici osjećati podržano i motivirano, a ujedno biti osposobljeni da uče cijeloga života i iz zajednice u kojoj djeluju.

 • Program obuke sastoji se od 40 radnih sati raspoređenih u 3 obvezna modula obuke.
 • Pored toga, obuka sadržava zadaću, kraće studijske posjete, inspirativna predavanja i pismeni ispit.
 • Moduli traju po 3 radna dana, osim trećeg modula koji traje 4 radna dana.
 • Obuka ima interaktivan metodološki pristup kroz koji polaznici imaju priliku dijeliti iskustva i dati sugestije za razvoj obuke.
 • Svaki modul uključuje teorijski dio, primjenu znanja u okviru programa obuke i praktični rad.
 • Polaznik koji učestvuje u najmanje 80% programa obuke i položi završni ispit može steći certifikat.
 • Kroz obuku polaznici se osposobljavaju i za provedbu projekata i aktivnosti zajedno sa učenicima u školi i zajednici, te drugim stručnim osobljem škole.
 • Program obuke pokriva putne troškove, troškove smještaja na bazi punog pansiona i radne materijale.

Program obuke namijenjen je nastavnom osoblju (profesorima i profesoricama) srednjih škola, ali i upravi škola, stručnim suradnicima (pedagozima, psiholozima, socijalnim radnicima), te savjetnicima u pedagoškim zavodima koji mogu podržati profesionalni razvoj nastavnog osoblja.

Na obuku se mogu prijaviti sve osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete, i to:

 • nastanjene su u Bosni i Hercegovini i imaju završeno formalno obrazovanje za rad u školama,
 • u radnom su odnosu kao nastavno ili stručno osoblje u nekoj od srednjih škola u Bosni i Hercegovini i imaju suglasnost uprave/ direktora škole za učešće u obuci,
 • spremne su surađivati sa lokalnim obrazovnim institucijama, organizacijama koje okupljaju mlade i lokalnim službenikom za mlade.

Potrebna dokumentacija, kako bi se prijavili za učešće u obuci, zainteresirani kandidati trebaju:

 1. Popuniti online prijavni obrazac koji je moguće pronaći na linku
 2. Priložiti pisano odobrenje za pohađanje obuke od uprave/ direktora srednje škole (ovjeren poseban dokument s odobrenjem).

Obuka traje od juna 2023. godine do jula 2024. godine uključujući i završni rad.

Program obuke se sastoji od tri modula, od kojih se prvi odnosi na razumijevanje samih učenika, načina na koji uče te stjecanje osnovnih znanja u vezi s iskustvenim učenjem. Drugi modul ulazi u dubinu planiranja i realizacije iskustvenog učenja, omogućavajući polaznicima da primijene mnogobrojne strategije i metode koje potiču razvoj kritičkog promišljanja i rješavanja problema, dok se treći modul bavi iskustvenim učenjem u stvarnim situacijama u zajednici i šire, s posebnim fokusom na servisno učenje.

Nakon svakog modula predviđene su aktivnosti koje polaznicima omogućavaju da odmah u praksi primijene naučeno, kako bi na početku sljedećeg modula zajednički analizirali stečeno iskustvo i promišljali kako ga mogu prenijeti i na druge situacije. Interaktivni rad, metode neformalnog obrazovanja i razmjena iskustva sastavni su dio programa ove obuke.

Obuka, pored radnog dijela, sadrži i niz sadržaja kroz koji će polaznici imati priliku razmjenjivati svoje profesionalna i životna iskustva i družiti se. Tokom obuke polaznici će imati priliku da stečena znanja praktično primijene i da djeluju u svojoj lokalnoj zajednici s ciljem poboljšanja položaja mladih. Provođenjem lokalne građanske inicijative (LGI) kao polaznici će imati priliku da naprave promjenu koja je potrebna školi, učenicima i zajednici. Lokalnu građansku inicijativu polaznici će smišljati zajedno sa učenicima, a cjelokupan proces provođenja će savjetodavno i financijski podržati Institut.

Moduli obuke će se održati po sljedećem rasporedu:

 • Modul I – od 19. do 21. lipnja 2023. g.
 • Modul II – od 18. do 20. rujna 2023. g.
 • Modul III – od 16. do 19. listopada 2023. g.

Napomena: Institut zadržava pravo da, u slučaju objektivnih okolnosti, promijeni termine održavanja modula o čemu će polaznici obuke biti blagovremeno obaviješteni.

Institut snosi troškove smještaja, hrane i prijevoza za vrijeme obuke.

Za organizaciju testiranja i certificiranja potrebno je prije početka prvog modula uplatiti participaciju u iznosu od 58,50 KM (sa PDV-om). Participaciju može platiti sam učesnik ili škola za učesnika. Za participaciju organizator izdaje odgovarajući račun. Instrukcije za plaćanje na žiroračun bit će dostavljene odabranim polaznicima koji potvrde učešće u obuci. Participacija se plaća samo jednom, prije početka prvog modula i ona važi za cijelo trajanje obuke.

Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti najkasnije do 28. svibnja 2023. godine do 23.59 sati.

 • Prijave koje ne pristignu do naznačenog roka neće se razmatrati.
 • Institut za razvoj mladih KULT će sve prijavljene kandidate obavijestiti o ishodu.
 • Sa svim odabranim polaznicima bit će potpisan ugovor o učešću u obuci.
 • Za sve zainteresirane kandidate koji imaju pitanja u vezi sa programom obuke, Institut organizira online info sesiju na kojoj kandidati mogu saznati sve što ih zanima. Online info sesija održat će se u ponedjeljak, 8. svibnja 2023. godine u 17:00 sati, a registrirati se možeš na ovom linku.
 • Dodatne informacije o Uči, Misli i Djeluj! obuci za nastavno i stručno osoblje srednjih škola i Javnom pozivu za učešće u obuci mogu se dobiti putem emaila zorana.tovilovic@kultbih.org ili broja telefona 033-778-765.
 • Dokument javnog poziva dostupan je ovdje.
Podijelite sa