MRPO FBiH – Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2023. godinu

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Mostar je raspisalo konkurs za odabir korisnika kreditnih sredstava po programu Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2023. godinu.

Kreditna sredstva biti će plasirana putem Razvojne banke Federacije BiH, sa rokom povrata od 7 godina, kao i grace periodom od 2 godine.

Korisnici ovih kreditnih sredstava mogu biti mali obrtnici koji imaju najmanje 2 zaposlena na neodređeno vrijeme, a koji su pritom definirani u skladu sa Zakonom o poticanju razvoja malih obrta ili Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH.

Minimalan iznos kredita po korisniku može iznositi 20.000 KM, dok je maksimalan iznos određen u ovisnosti o broju zaposlenih:

  • do 250.000 KM za obrtnike koji imaju od 2 do 9 zaposlenih;
  • do 350.000 KM za obrtnike koji imaju od 10 do 49 zaposlenih;
  • do 500.000 KM za obrtnike koji imaju od 50 do 249 zaposlenih.

Prijave se na ovaj konkurs mogu dostaviti do 12. svibnja 2023.g.

Više detalja možete vidjeti a linku.

Podijelite sa