Study in Germany – Rosa Luxemburg Stiftung

Fondacija Rosa Luxemburg poziva sve zainteresirane da se prijave na njihov natječaj dodjele stipendija, koja se nudi studentima svih država svijeta. Dostupne su stipendije za master i doktorske studije svih oblasti koje nude predstavljeni univerziteti u Njemačkoj.

Odjeljenje za stipendije Rosa Luxemburg Stiftung dodjeljuje financijske grantove visokokvalificiranim studentima osnovnih studija, koji namjeravaju nastaviti master studije i studentima doktorskih studija koji dokazuju visok nivo društvenog i političkog angažmana.

Stiftung nastoji, tokom dodjeljivanja stipendija, da se suprotstavi socijalnoj, političkoj i rodnoj diskriminaciji koja prevladava, te stoga daje prednost prijavama žena, studenata neakademskog i migrantskog porijekla, socijalno ugroženih i osoba sa invaliditetom koji pokazuju usporediva dostignuća i zalaganje. Potiču prijave studenata osnovnih i doktorskih studija naučnih i tehničkih disciplina, kao i diplomaca tehničkih fakulteta.

Kriteriji pri odabiru kandidata su:

  • visoke naučne i stručne kvalifikacije;
  • politički i društveni angažman u skladu sa ciljevima Rosa Luxemburg Stiftunga;
  • poznavanje njemačkog jezika;
  • osobno i obiteljsko porijeklo.

Kako bi se prijavili, kandidati trebaju posjedovati:

  • poznavanje njemačkog jezika (nivo B2 ili više);
  • studenti master studija moraju biti primljeni na državni ili državno priznati fakultet u Njemačkoj;
  • studenti doktorskih studija trebaju biti primljeni na njemački univerzitet.

Kako biste se prijavili potrebno je posjetiti stranicu: https://www.rosalux.de/en/foundation/studienwerk

Krajnji rok za prijavu: 01. travanj 2023. godine

Podijelite sa