Youth4Climate – Call for Solutions

Youth4Climate je inicijativa koju vodi UNDP u partnerstvu sa Vladom Italije, a u okviru nje pokrenut je Youth4Climate Javni poziv koji je usmjeren na implementaciju inovativnih pristupa za pokretanje klimatskih akcija. 

Poziv je namijenjen mladima 18 – 29 godina.

Dostupne su tematske oblasti:

  • Prehrana i poljoprivreda,
  • Energetika,
  • Obrazovanje i
  • Urbana održivost. 

Krajnji rok za prijavu je 31. ožujka 2023.g.

Najbolji prijedlozi će biti nagrađeni s iznosima do 20.000,00 USD

Detaljnije o pozivu, kao i linkovi s pratećom dokumentacijom i smjernicama se nalaze na linku: https://eulocaldemocracy4wb.org/youth4climate-call-for-solutions/

Podijelite sa