“Power Up Seminar” za srednjoškolske profesore i stručne suradnike

Fondacija Schüler Helfen Leben i ove godine organizira “Power Up Seminar” za profesore i stručne suradnike. Seminar je namijenjen profesorima i stručnim suradnicima koji direktno rade sa Vijećima učenika u nekoj od srednjih škola u BiH.

 • Profesor ste u nekoj od srednjih škola u BiH?
 • Radite sa Vijećem učenika u nekoj od srednjih škola u BiH?
 • Otvoreni ste za nove ideje, pristupe i iskustva?
 • Spremni ste raditi na sebi i dodatno se usavršavati?
 • Stečena znanja rado ćete primijeniti u praksi?
 • Imate 23-35 god?

Seminar obuhvata tematske oblasti poput:

 • Strategije za poticanje kritičkog mišljenja kod mladih; 
 • Informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovnom procesu; 
 • Svrha i smisao cjeloživotnog učenja za školu, pojedinca i društva u cjelini; 
 • Uloga i značaj iskustvenog učenja.

Željom da usavršimo oblike učenja koje pružamo kroz naš program obrazovanja mladih, ove godine “Power Up Seminar” za profesore i stručne suradnike će imati nešto drugačiji format nego prethodnih godina. Naime, ove godine će se implementirati kroz dvije faze pod mentorstvom iskusnih trenera i to: 
 
I faza obuke će se implementirati online na interaktivnoj platformi SHL-a – Kroz ovaj dio obuke učesnici će u skladu sa svojim svakodnevnim obvezama pohađati samostojeći tečaj na Moodle platformi te u zadanom razdoblju će morati kompletirati sve sadržaje i zadatke koji su predviđeni na platformi. Ova faza obuke pruža obrazovni aspekt gore pomenutih tema, te ima obvezan praktični segment onog što je naučeno. Dio praktičnih zadataka je na individualnom nivou dok drugi dio zahtjeva uključivanje Vijeća učenika u implementaciju istih. Termin implementacije: 27. veljače – 19. ožujka 2023.g. 

II faza obuke će se implementirati uživo u Sarajevu – Tokom druge faze obuke, učesnici će imati priliku podijeliti iskustva koja su stekli tokom primjene praktičnih zadataka sa I faze obuke. Zajedno s trenerima će imati priliku diskutirati o praksama te da iznađu rješenja koja najbolje funkcioniraju u školama. Pored navedenog, tokom ove faze obuke učesnici će imati priliku upoznati se sa aktivnostima SHL-a u 2023.g. u koje se mogu uključiti njihove škole, nastavno osoblje te učenici. Termin implementacije: 24.-26. ožujka 2023.g. 
 
Napomena:

 • S obzirom da je ograničen broj učesnika na II fazi obuke, priliku za učešće će dobiti polaznici koji kompletno finaliziraju I fazu, te će prednost imati profesori i stručni suradnici koji ispunjavaju kriterijume poziva. 
 • SHL tim će vršiti odabir učesnika na osnovu pristiglih prijavnica i svi prijavljeni će u ponedjeljak 27. ožujka 2023. biti obaviješteni o statusu njihove prijave putem e-mail adrese koju navedu u prijavnici. 
 • Prijavnicu možete popuniti na ovom link-u najkasnije do 26. veljače 2023.g. do 23:59 h. 
 • Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica, budite slobodni kontaktirati na e-mail: seminari@shl.ba
Podijelite sa