Vanjskotrgovinska komora BiH – Edukacije, škole, seminari i webinari u 2023 godini

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine već duže od 20 godina priprema i implementira stručne edukativne programe, s ciljem podizanja i unaprjeđenja stručnih kompetencija svojih članica. Želja je članicama prezentirati nove ideje, pružiti nova znanja i pokazati nove vještine koje će ih pripremiti za sve poslovne izazove s kojim se budu susretali na lokalnim i međunarodnim tržištima.

Edukativni programi su inovativni, obrađuju aktualne i suvremene teme, a realiziraju ih eksperti koji su pokazali i dokazali visok nivo stručnosti, kompetencija i ekspertize u oblastima koje obrađuju. Fokus edukativne ponude predstavljaju poduzetništvo i menadžment, a ono na što je Komora posebno ponosna jeste činjenica da u kreiranju nastavnih planova i programa učestvuju i bh. kompanije, s kojima se kontinuirano razmjenjuju ideje o novim temama i edukacijama, potrebnim za jačanje njihovih kapaciteta i za što bolje pozicioniranje na tržištu.

Članicama se nude i edukativni programi u skladu sa najaktualnijim standardima, a koji se realiziraju na osnovu međunarodnih akreditacija VTK BiH kod drugih međunarodnih organizacija. Također, Komora je za članice pripremila i pohađanje interaktivnih i multimedijalnih “self-study kurseva”, koji su postavljeni na Learning Management System-u Komore.

U nastavku se nalazi pregled planiranih edukacija u 2023. godini i aktualni pozivi, a više informacija o svakoj edukaciji dostupno je u priloženoj brošuri.

Škole:

 • Škola vanjskotrgovinskog poslovanja,
 • FIATA škola špedicije,
 • Škola poslovnog pregovaranja,
 • Ekonomska diplomacija – Napredni modul,
 • Energetska efikasnost i upravljanje energijom u industrijskim poduzećima,
 • Škola za arbitražno rješavanje sporova,
 • Kako pripremiti uspješan projektni prijedlog za EU fondove,
 • Unapređenje efikasnosti poslovanja primjenom Lean menadžment principa,
 • Škola za stručno osposobljavanje vozača,
 • Škola za stručno osposobljavanje upravitelja prijevoza,
 • Škola poslovnog engleskog jezika,
 • Škola – napredno korištenje MS Excela.

Seminari/ Webinari:

 • Primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH
 • Osnove prava Europske unije
 • Incoterms 2020- Pravila Međunarodne trgovinske komore za korištenje termina u unutrašnjoj i međunarodnoj trgovini
 • Upravljanje ključnim kupcima/Key Account Management,
 • Upravljanje rizicima ISO 30001 – Alat za unapređenje poslovanja,
 • ISO 45001 – Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu,
 • GDPR i Zakon o zaštiti osobnih podataka u BiH,
 • Efikasna primjena ISO 9001 u malim i srednjim poduzećima,
 • Digitalni marketing – LinkedIn i poslovno umrežavanje,
 • Digitalni marketing – Facebook & Instagram,
 • Koristi za organizacije od uvođenja sistema upravljanja okolišem ISO 14001:2015,
 • Intelektualno vlasništvo za privredne subjekte,
 • Međunarodni ugovori o slobodnoj trgovini i porijeklo robe,
 • Prodaja i prodajne vještine,
 • Poslovni modeli i industrija 4.0,
 • Kako da MSP-i i privreda BiH učestvuju u Horizon Europe programu,
 • Efikasno upravljanje zalihama,
 • Cirkularna ekonomija,
 • Upravljanje projektima digitalne transformacije u praksi,
 • Korporativni identitet i profesionalna komunikacija,
 • Istraživanje tržišta,
 • Upravljanje ljudskim resursima – inovativni europski modeli,
 • Edukacija o baznim tehnologijama industrije 4.0,
 • E-Learning/ Self-study kursevi.

komorabih.ba

Podijelite sa