Transparency International, radionica – Kako do uspješnog zagovaranja?

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BIH) organizira radionicu „Kako do uspješnog zagovaranja?“ za nevladine organizacije, koja će se održati 24. veljače 2023. godine u hotelu Bristol u Mostaru, sa početkom u 10:00 sati.

Tokom prethodnog razdoblja, TI BiH je izradio Priručnik za zagovaranje za udruge i stanovništvo BiH. U priručniku su na jednostavan način opisane tehnike zagovaranja, kao i “uspješni” slučajevi zagovaranja u posljednjih 10 godina. Pored toga, priručnik nudi i alate koji će pomoći udruženjima i stanovništvu BiH u pripremi kampanja javnog zagovaranja.

Osnovni cilj Radionice je detaljnije upoznati učesnike sa procesom zagovaranja, s posebnim naglaskom na društveno-politički kontekst, pripremne alate zagovaranja, studije slučaja i tehnike zagovaranja. Pored toga, učesnici Radionice će imati priliku kroz interaktivne metode rada spoznati koristi zagovaranja, te naučiti kako primjeniti tehnike zagovaranja u stavnosti.

Radionica „Kako do uspješnog zagovaranja?“ organizira se uz podršku Švedske.

Svoje učešće potvrdite na e-mail adresu mtrifkovic@ti-bih.org ili na broj telefona 033/220-049 do 20. veljače 2023. godine.

Podijelite sa