Konferencija o digitalnom radu mladih u Irskoj

Događaj „Digitalni omladinski rad – stanje – napredovanje“ okuplja aktere omladinskog rada kako bi iskusili rezultate i učenje dobiveno od strateške suradnje Nacionalne agencije u oblasti digitalnog omladinskog rada.

Seminar je otvoren za 120 učesnika i namijenjen je omladinskim radnicima, kreatorima omladinske politike, omladinskim istraživačima, strukturama podrške, kreatorima omladinske politike, krovnim organizacijama omladinskog rada, stručnjacima za digitalni omladinski rad, omladinskim istraživačima i osoblju nacionalnih agencija.

Dvodnevni seminar će se fokusirati na aktualno stanje, posebno u vezi sa ključnim temama:

  • Dizajniranje kvalitetnih digitalnih mogućnosti za omladinski rad za mlade;
  • Uloga politika i programa EU u kvalitetnom razvoju digitalnog omladinskog rada;
  • Kompetencije, obuka i ocjenjivanje omladinskih radnika;
  • Putevi naprijed – digitalna transformacija i razvoj omladinskog rada usmjeren na budućnost;
  • Istraživanje prenosivih praksi digitalnog rada sa mladima.

Ciljevi ovog seminara su:

  • Dijeljenje ključnih zaključaka Strateške suradnje sa nacionalnim agencijama; 
  • Sumiranje preporuka i pružanje prostora za razmišljanje o implikacijama ključnih zaključaka na stvarnost omladinskog rada;
  • Razmatranje trenutnog stanja i budućih koraka za napredovanje u lokalnim evropskim kontekstima i stvarnostima.

Način prijave:

Podijelite sa