Fondacija Hastor – Natječaj za dodjelu stipendija studentima/studenticama za ak. 2022/23

Na osnovu Pravila i kriterija Fondacije Hastor raspisuje se Natječaj za dodjelu stipendija za redovne studente/ice – upisane prvi put u akademskoj 2022/2023. godini. Pravo na prijavu imaju redovni/e studenti/ce koji se školuju na akreditiranim visokoškolskim ustanovama u BiH. Kandidati/kinje koji/e žele aplicirati za stipendiju mogu to uraditi isključivo putem on-line prijave na web-stranici Fondacije Hastor.

Krajnji rok za apliciranje je 14. siječnja 2023. godine do 16:30 sati.

Uvjeti za dodjelu stipendije:

 • državljanin/ka Bosne i Hercegovine;
 • redovno upisani/e studenti/ice druge i treće godine dodiplomskog/bachelor studija na akreditiranim visokoškolskim ustanovama na području BiH (ovo se odnosi na studente čiji dodiplomski/bachelor studij traje 3 godine);
 • redovno upisani/e studenti/ice druge, treće i četvrte godine dodiplomskog/bachelor studija na akreditiranim visokoškolskim ustanovama na području BiH (ovo se odnosi na studente čiji dodiplomski/bachelor studij traje 4 godine);
 • redovno upisani/e studenti/ice prve godine diplomskog/master studija na akreditiranim visokoškolskim ustanovama na području BiH (ovo se odnosi na studente čiji master studij traje 2 ili više godina);
 • redovno upisani studenti/ce druge, treće i četvrte godine integriranog studija na akreditiranim visokoškolskim ustanovama na području BiH (ovo se odnosi na studente čiji integrirani studij traje 5 godina);
 • redovno upisani studenti/ce druge, treće, četvrte i pete godine integriranog studija na akreditiranim visokoškolskim ustanovama na području BiH (ovo se odnosi na studente čiji integrirani studij traje 6 godina);
 • ostvareni prosjek ocjena tokom studija: 8.0 i više (3.5 ili više);
 • da kandidat/kinja nije stariji/a od 24 godine;
 • da kandidat/kinja nije primalac stipendije ili druge novčane pomoći za studiranje od neke druge institucije ili da je spreman odreći se iste u slučaju pozitivnog selekcijskog ishoda po ovom konkursu;
 • da brat/sestra kandidata/kinje nisu stipendisti Fondacije Hastor.

Prije donošenja konačne odluke o stipendiranju, s kandidatima/kinjama koji/e uđu u uži izbor za dodjelu stipendije obavit će se intervju. Kandidati/kinje su na intervju dužni ponijeti sljedeće dokumente:

 • osobnu kartu,
 • indeks,
 • uvjerenje o položenim ispitima u toku studija,
 • kućnu listu,
 • potvrde o primanjima članova porodičnog domaćinstva navedene u kućnoj listi (potvrda o ostvarenoj prosječnoj plati za prethodna 3 mjeseca uključujući i topli obrok, kopija čeka od penzije, kopija čeka o primanju invalidnine, kopija čeka za primanje dječijeg dodatka ili primanja po bilo kojem drugom osnovu),
 • za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva potvrda o nezaposlenosti izdata od nadležne institucije – biroa za zapošljavanje ili poreske uprave.

Izabrani kandidati/kinje za stipendiranje dužni/e su prije potpisivanja ugovora o stipendiranju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • rodni list,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • uvjerenje o nekažnjavanju,
 • kopiju osobne karte i kopiju prijavnice mjesta boravka,
 • potvrdu o redovnom studiranju,
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nisu primaoci stipendije ili druge novčane pomoći za studiranje od neke druge institucije.

Napomena:

 • Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata iz istog porodičnog domaćinstva.
 • Potpisivanjem Ugovora o stipendiranju kandidat/kinja se obavezuje na volonterske aktivnosti u sklopu aktivnosti Fondacije Hastor. Volontiranje stipendista Fondacije Hastor se ne mora nužno obavljati u mjestu stanovanja, odnosno mjestu školovanja. Više informacija o volonterskim aktivnostima i misiji Fondacije Hastor možete pronaći na web-stranici.
 • Fondacija Hastor zadržava pravo da pri selekciji kandidata u obzir uzima socio-ekonomsko stanje aplikanta, usmjerenje na fakultetu, kao i druge okolnosti.
 • U slučaju tehničkih problema prilikom on-line apliciranja pošaljite e-mail s jasnim upitom na fondacija@hastor.ba ili pozovite na broj 033/774-789.
 • Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Podijelite sa