Natječaj za dodjelu stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan RH za akademsku 2022./23.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima, pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske – za akademsku godinu 2022./2023.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je za akademsku godinu 2022./2023. značajno povećao broj i iznos stipendija te će se studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske dodijeliti – 1150 stipendija za akademsku godinu 2022./2023., od čega 200 stipendija za pripadnike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini za studij u Republici Hrvatskoj, 60 stipendija za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i 40 stipendija za pripadnike hrvatskog iseljeništva) i 850 stipendija za studij u Bosni i Hercegovini.

Stipendije se dodjeljuju studentima za jednu akademsku godinu jednokratno, odnosno za razdoblje od 10 mjeseci u mjesečnom iznosu od 150,00 EUR.

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju studenti – pripadnici hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, koji su upisani u statusu redovitog studenta na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Prijava na Javni natječaj obvezno se podnosi u elektroničkom (sva dokumentacija) i papirnatom obliku (Izjava prijavitelja o točnosti podataka, ovjerena potpisom studenta/ice, izvornik).

Prije nego se e-prijavni obrazac konačno spremi i pošalje putem računalnog sustava (poveznica: https://eprijave-hrvatiizvanrh.gov.hr/), potrebno je preuzeti prilog Izjava prijavitelja o točnosti podataka koju je potrebno ispisati i vlastoručno potpisati, a svu ostalu traženu dokumentaciju potrebno je učitati u sustav. Vlastoručno potpisanu Izjavu prijavitelja o točnosti podataka potrebno je učitati u sustav, a izvornik istoga preporučeno poštom dostaviti na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pantovčak 258, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska s naznakom: „Za Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske – za akademsku godinu 2022./2023.“

Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je do 20. siječnja 2023. godine.

  • Prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave/dopune prijava koje ne budu podnesene u roku i na način propisan Javnim natječajem, neće se razmatrati.
  • Dostavljena dokumentacija na Javni natječaj ne vraća se podnositelju prijave.
  • Za sve dodatne informacije vezane uz Javni natječaj kandidati mogu poslati pisani upit do isteka roka za podnošenje prijava na adresu e-pošte: stipendije@hrvatiizvanrh.hr ili nazvati na broj: +385 (0)1/6444-651, +385 (0)1/6444-653 svaki radni dan od 10:00 – 14:00 sati.
  • Poveznica na E-natječaj: https://eprijave-hrvatiizvanrh.gov.hr/
Podijelite sa