Uključivanje u svjetsku kampanju „Sigurniji internet za djecu i mlade“

 • Koliki značaj internet ima među učenicima?
 • Za što im najviše služi internet?

Sa željom uključivanja u svjetsku kampanju „Sigurniji internet za djecu i mlade“, organizacije Snaga lokalnog, Lonac i Mreža mira su provele aktivnost, tj. anketu “Koliki značaj internet ima među učenicima i učenicama”.

 • za što se najviše služe internetom?
 • koliko vremena provode na internetu, odnosno kontroliraju li roditelji njihov pristup internetu?
 • znaju li osnovne pojmove s kojima se susreću na internetu?
 • kolika su njihova saznanja o koristi i štetnosti interneta?
 • koliko znaju o sigurnosti na internetu?

Anketa je dala pomalo očekivane rezultate:

 • Učenici i učenice se svakodnevno služe internetom,
 • poprilično su svjesni važnosti , ali i opasnosti na internetu,
 • u dobroj mjeri su izloženi svemu što internet pruža, bez prave selekcije,
 • nedovoljno kontroliran pregledavani sadržaj od strane roditelja.

Također, prema prikupljenim odgovorima/ rezultatima je došlo do zaključka da bi se trebalo više poticati na korištenje interneta u svrhu informiranja, edukacije, a manje za zabavu i komunikaciju.

ANKETNI upitnik, “Sigurnost djece na internetu”:

 1. Kako najčešće provodite vrijeme na internetu?
 2. Koje stranice najčešće posjećujete?
 3. Smatrate li da vas roditelji trebaju kontrolirati? Objasnite zašto da ili ne.
 4. Što za vas predstavlja pojam „sigurnost na internetu“?
 5. Smatrate li da se ponašate odgovorno, primjereno i sigurno? Ako da, na koji način? Ako ne, zašto
 6. S kojim opasnostima se možete susresti na internetu?
 7. Što za vas znači rečenica „Jednom objavljeno na internetu može ostati zauvijek!“?
 8. Što znate o pojmu phishing?
 9. Što znate o pojmu hoax?

#cyberinternet #networksecurity #bih

Podijelite sa