Anketa za ukazivanje prepreke u djelovanju udruga i fondacija

Savjetodavno tijelo Vijeća ministara BiH za suradnju sa nevladinim organizacijama organizira sastanak na temu “Sužavanje prostora za djelovanje udruženja i fondacija u BiH”, koji će se održati online 01. prosinca 2022. godine.

Anketni upitnik

U svrhu bolje pripreme sastanka, kao i u cilju boljeg ostvarivanja svojih ciljeva, molimo Vas da popunite ovu kratku anketu. Cilj je da se dozna koje sve prepreke i probleme ima Vaša organizacija u pojedinim aspektima djelovanja.

Molimo da se posavjetujete s osobama koje su dobro upoznate sa pojedinim pitanjima u ovoj anketi, kako bismo imali točne odgovore i osnovu za djelovanje prema relevantnim institucijama.

Podijelite sa