”Mladi za mlade” – aktivirajte se !!

Problem našeg društva je pasivnost mladih, te njihov nedovoljan angažman kada je u pitanju razvoj zajednice. U bosanskohercegovačkom društvu prema mišljenju mladih, zavladala je apatija i bespomoćnost među mladima, što dodatno doprinosi tome da mladi ne vide svoju ulogu u zajednici. Da bismo pričali o sintagmi bolje sutra, potrebno je da radimo na boljem danas, s mladima upravo sada i ovdje. Nemoguće je imati htijenje za progres koji će se dogoditi sutra, a ne raditi na tome da popravimo danas.

Najbolja promjena dolazi od one strukture koja će u budućnosti biti na mjestima i funkcijama s kojih se mogu donositi važne i presudne odluke za progres zajednice. Upravo su to mladi, struktura u kojoj leži promjena i snaga da se nešto postigne. Zbog takve situacije aktivizam mladih je presudan u tome da se izgradi pogodno tlo za generaciju koja treba da bude nositelj promjena. ”Kroz naš dosadašnji rad na polju mladih i aktivizma, uočili smo da ključni problem jeste pasivnost uzrokovana nedovoljnom informiranošću mladih o svojim pravima i obavezama, nedostatkom prilika za uključivanje u aktivizam, ali i razvoj vještina i kapaciteta koje se stječu kroz formalno obrazovanje.

Udruženje za društvena istraživanja realizira Global Analitika počinje sa realizacijom projekata pod nazivom ”Mladi za mlade BiH!” uz financijsku podršku Federalnog ministarstva kulture i športa. ”Ovim projektom želi se animirati, ne samo srednjoškolce, već i studente kao bitne karike našeg društva, uzrasta od 15 do 29 godina s odabranih područja, radi izgradnje mosta suradnje između nevladinog sektora, lokalne zajednice i mladih ljudi kao kreatora nove budućnosti našeg društva.

Cilj je unaprijediti stanje po pitanju aktivizma mladih na području Sarajeva, Mostara, Sapne i Teočaka, kao i njihovih susjednih područja, kroz obučavanje mladih o aktivizmu, novim znanjima i vještinama, ali i omogućavanju prilika za mlade, da sami kreiraju sadržaje za mlade i ukažemo na pozitivne primjere aktivizma.

Kroz projekt će se raditi prvenstveno na edukaciji mladih po pitanju medijske i političke pismenosti, aktivizma i volonterizma, te na koji način će moći biti upravo oni lideri koji mijenjaju sve oko sebe. Ideja ovog projekta je da se probude mladi, bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost, pored toga cilj nam je da se ‘probude’ i mlade osobe s invaliditetom da budu aktivnije u svojim zajednicama, te da se glasnije bore za svoja ljudska prava.

Podijelite sa