OŠ “Mostar” – M.Mustapić: Što ranije dođu u našu školu to je veća šansa za prelazak u redovan sustav

“Djetetu se u našim programima rada, od samog početka potiču i razviju one sposobnosti koje će mu olakšati školovanje po individualnom prilagođenom programu u redovnom sustavu obrazovanja”.

”Dosadašnje iskustvo u našem radu pokazuje da što nam djeca ranije dođu, odnosno upišu naše programe rada na samom početku svoga školovanja, u prvi razred, tada je veća mogućnost za prelazak iz naše škole u redovan sustav”, objašnjava Maja Mustapić, ravnateljica Osnovne škole za djecu s posebnim potrebama Mostar. Edukacijsko-rehabilitacijski rad je jako važan. Škola ostaje uz dijete i roditelje, i tada tim ove škole ostane uz dijete i roditelje, odnosno uz novu školu, te ukoliko se pomoć u novoj sredini zatraži, tim škole i dalje nastavi pratiti dijete i predlagati načine programa i realizacije školovanja u redovnom sustavu.

”Svakom našem djetetu se u našim programima rada, od samog početka potiču i razviju one sposobnosti koje će mu olakšati školovanje po individualnom prilagođenom programu u redovnom sustavu obrazovanja. Ukoliko učenik napreduje dovoljno brzo te ukoliko tim škole procijeni da se i u narednom razdoblju očekuje daljnje napredovanje, naravno uz korištenje odgovarajućih metoda i sredstava rada, tada se roditeljima predloži promjena odgojno-obrazovnog programa, odnosno dijete se iz naše škole upućuje u redovan sustav obrazovanja”, objašnjava Mustapić. Tim škole izlazi na kraj sa svim izazovima s kojima se susreću 54 djece s posebnim potrebama s područja Hercegovačko neretvanske županije svakim radnim danom od 8 do 15 sati pohađa nastavu u Osnovnoj školi za djecu s posebnim potrebama u Mostaru. Šesnaest učitelja defektologa te tri stručna suradnika (pedagog, logoped i defektolog) svakodnevno su uključeni u izravan odgojno-obrazovni i/ili edukacijsko-rehabilitacijski rad s ovom djecom. Za svakog učenika individualan program Škola u svom programu ima dva plana rada: odgojno obrazovni – od I. do IX. razreda nakon kojeg učenici odlaze u srednju školu te edukacijsko-rehabilitacijski rad – u kojem učenici ostaju do svoje 22 godine.

Pristupi u realizaciji programa su različiti, a mogućnost prelaska iz jednog u drugi program ovisi ponovno o procjeni napredovanja ili stagnacije učenika. Za svakog učenika škola radi individualan program, temeljen na procjeni, a realizacija postavljenih ciljeva u programu rada se evaluira i po potrebi korigira tri puta tijekom jedne nastavne godine. Na taj način učitelji i stručni suradnici prate postignuća svakog učenika i po potrebi, reagiraju, povećanjem ili smanjenjem postavljenih ciljeva.

Osim nastave škola u svom programu nudi bezbroj aktivnosti kao što su npr. Senzorna terapija (senzorna soba), glazbena terapija, art terapija, sportske aktivnosti (tenis, nogomet, plivanje, kuglanje), terapijsko jahanje, a u posljednje dvije godine, nakon potpune adaptacije i rekonstrukcije škole, organiziran je i produženi boravak za naše učenike u kojem se na strukturiran način rada nastavljaju stručni postupci. Osim nastave škola u svom programu nudi bezbroj aktivnosti ”Kada učenik dođe u našu školu, stručno osposobljen nastavni kadar različitih usmjerenja i stručni suradnici rade timski na upoznavanju i utvrđivanju trenutačnih obrazovnih i psiho-fizičkih sposobnosti kod našeg učenika. Učitelji defektolozi procjenjuju odgojno- obrazovna postignuća iz različitih oblasti dok stručni tim procjenjuje komunikacijske, motoričke, senzorne, vizualne, kognitivne i adaptivne sposobnosti, s naglaskom na funkcionalnom učenju. Roditelji, naši ‘vanjski’ suradnici, pružaju dodatne informacije o svom djetetu. U konačnici se, zajedničkim radom škole i obitelji, predloži program rada za učenika koji je planiran tako da potakne njegove nerazvijene ili nedovoljno razvijene sposobnosti na način iskorištavanja postojećih te planom za razvijanje i poticanje onih nerazvijenih sposobnosti koje će dovesti do maksimalne samostalnosti naših učenika”, objašnjava Maja Mustapić, ravnateljica ove škole.

Sve što učenici ove škole rade i stvaraju, svi likovni radovi, kreativni projekti i radionički projekti, rukotvorine, funkcionalni, ukrasni i korisni predmeti, krase zidove ove škole, školske panoe, galerijske prostore, a i mnoge domove i urede. Radovi ove djece često su dio dizajna raznih plakata, čestitki, kalendara, magneta i unikatnih poklona. Svi likovni radovi, kreativni projekti krase zidove škole Svoje radove izlagali su više puta u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače, galeriji Aluminij, Open City Mostar… Već 14 godina redovno izlažu na izložbama rukotvorina koje se redovno održavaju na više mjesta u gradu. Povodom Međunarodnog dana za osobe s invaliditetom koji se obilježava 3. prosinca planirana je tradicionalna izložba likovnih i kreativnih radova polaznika Osnovne škole za djecu s posebnim potrebama Mostar.

Preneseno: Bljesak.info

Podijelite sa