Konkurs Islamske Zajednice u BiH za dodjelu stipendija u šk./ak. 2022/23. godini iz Fonda Bejtu-l-mal

Prenosimo u cijelosti:

Na  osnovu  člana 2. i člana 5. Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima / studentima i Odluke Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini  –  Ured za društvenu brigu raspisuje KONKURS za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj 2022/23.  godini iz Fonda Bejtu-l-mal :

 1. Za studente – 120 stipendija
 2. Za učenike srednjih škola – 50 stipendija
 3. Za učenike i studente sa poteškoćama u razvoju – 30 stipendija

Pravo na konkurs imaju:

I

 • svi redovni učenici i studenti u Bosni i Hercegovini
 • učenici i studenti koji ne ponavljaju godinu
 • učenici kojima prosjek ocjena u završnom razredu srednje škole iznosi najmanje 4,50
 • studenti prvog ciklusa studija sa prosjekom ocjena 8,50 u prethodnoj godini
 • učenici i studenti sa posebnim potrebama izuzimaju se iz navedenih kriterija


II

Stipendije se dodjeljuju za školsku/akademsku 2022/23. godinu počevši od 01. septembra 2022. do 01. oktobra 2023. godine u mjesečnom iznosu od po:

 • 100,00 KM  za učenike srednjih škola (deset mjesečnih rata )
 • 100,00 KM  za  studente prvog ciklusa studija (dvanaest mjesečnih rata)


III
OPĆI  KRITERIJI:

 • da je redovan  učenik  jedne od medresa koje djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH  ili  učenik  neke od ostalih srednjih škola u BiH;
 • da je student na jednoj od visoko-školskih ustanova  koje djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH ili neke od javnih visoko-školskih ustanova na području BiH;
 • da posjeduje potrebnu dokumentaciju kao dokaz o redovnom školovanju;
 • da posjeduje dokumentaciju o prosjeku ocjena ;
 • da posjeduje dokumentaciju o socioekonomskom statusu porodice;
 • da je saglasan sa svim pravima i obavezama koji se definišu ugovorom o dodjeli stipendije;
 • da učenici nisu stariji od 20 a studenti od 30 godina.


IV

Komisija za razmatranje molbi i dodjelu stipendija će utvrditi broj stipendija a na prijedlog rukovodioca Ureda za društvenu brigu prema slijedećem:

 • Stipendije prema socijalnom statusu
 • Stipendije prema uspjehu
 • Stipendije za učenike i studente sa posebnim potrebama

II   POTREBNA  DOKUMENTACIJA

a) Opća

 1. Zahtjev za dodjelu stipendije (preuzeti sa  www. Islamskazajednica.ba)
 2. Uvjerenje o državljanstvu/ rodni list – kopija
 3. Uvjerenje o redovnom upisu u školsku /akademsku  2022 / 23. godinu – orginal
 4. Kopiju svjedočanstva o završenoj osnovnoj školi  (za učenike prvog razreda srednje)
 5. Kopiju svjedočanstva  i diplome završnog razreda srednje škole (za studente prve godine studija)
 6. Kopiju indexa  prve i druge stranice (svi studenti)
 7. Uvjerenje o prosjeku ocjena iz predhodne akademske godine
 8. Kućna lista (izdaje se i ovjerava u općini)
 9. Pismena izjava podnosioca zahtjeva da nije i da neće biti stipendista  nekog drugog pravnog ili fizičkog lica (izjava se daje i ovjerava u općini);
 10. Pismena izjava  kandidata kojom se daje saglasnost  Uredu za društvenu brigu za objavu ličnih podataka prilikom objave rezultata Konkursa  na elektronskim i printanim medijima Islamske zajednice u BiH (izjava se daje i ovjerava u općini)   

b)  Dokumentacija koja se boduje

 1. Uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne godine i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita;
 2. Dokaz o posebnim priznanjima i uspjesima prilikom školovanja i pohađanja mektebske nastave za proteklu godinu;
 3. Dokazi  o ukupnim mjesečnim prihodima / primanjima  za punoljetne članove porodičnog domaćinstva  po osnovu : radnog odnosa – zadnja platna lista, penzije – zadnji ček penzije, invaliditeta – ček invalidnine, nezaposlenosti – potvrda sa biroa ili poreske uprave za osobe koje nisu na birou.
 4. Dokazi za roditelje: šehidska porodica, bez jednog ili oba roditelja (izvod iz matične knjige umrlih), dokaz o ratnom vojnom invaliditetu roditelja (ovjeren u općini)
 5. Dokaz o ličnom invaliditetu – rješenje o invaliditetu (ovjerena kopija )
 6. Dokaz o redovnom školovanju učenika / studenata u porodici ( ovjerena kopija )

III  POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UČENIKE I STUDENTE SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 1. Zahtjev za dodjelu stipendije
 2. Potvrda o upisu školske 2022/23 godine
 3. Rješenje/uvjerenje  o invaliditetu
 4. Izjava da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica


V

Krajnji rok za dostavu zahtjeva je 17. novembar 2022. godine.


VI

Rezultati Konkursa će biti objavljeni  početkom januara 2023. godine na internet stranici Islamske zajednice, radiju Bir i Islamskim informativnim novinama Preporod.


VII

Nepotpuni zahtjevi I neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje


VIII

Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem pošte na adresu:

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Ured za društvenu brigu

Kovači br. 36, 71000 Sarajevo

Podijelite sa