Konkurs Fondacije Konrad Adenauer za dodjelu stipendija studentima master studija u ak. 2022/23. godini

Fondacija Konrad Adenauer raspisuje konkurs za dodjelu 20 stipendija za studente 1. i 2. godine drugog ciklusa/4. ili 5. godinu integriranog studija na nekom od Univerziteta u BiH u 2022/2023. godini.

Uvjeti za prijavu: 

 • redovan studij na 1. ili 2. godini drugog ciklusa / 4. ili 5. godini integriranog studija (sve studijske grupe) na nekom od univerziteta u BiH u akademskoj 2022/2023. godini
 • aktivan volonterski angažman u bosanskohercegovačkom društvu 
 • prosjek ocjena najmanje 8,00 odnosno 3,5 (svi ispiti od početka studija uključujući i prvi ciklus)
 • kandidat/kinja ne smije biti u radnom odnosu,
 • biti ne stariji od 30 godina,
 • imati državljanstvo BiH;
 • imati interes za rad Fondacije, poštivanje vrijednosti za koje se zalaže Fondacija,
 • kandidat/kinja ne smije primati stipendiju druge organizacije


Potrebna dokumentacija:
Kandidati/kinje šalju sljedeću dokumentaciju u elektronskoj formi:

 • popunjen formular
 • motivaciono pismo (na njemačkom ili engleskom jeziku)
 • biografija
 • potvrda o prosjeku ocjena od početka studija uključujući i prvi ciklus (uvjerenje o položenim ispitima)
 • dokaz o upisu u akademsku godinu 2022/2023 (potvrda o upisanom semestru, screenshot iz univerzitetskog sistema)
 • dvije preporuke ne starije od 3 mjeseca (akademska preporuka i preporuka o društvenom angažmanu)

Uspješni kandidati bit će pozvani na razgovor sa komisijom za izbor. Fondacija Konrad Adenauer zadržava pravo da naknadno zatraži dodatnu dokumentaciju. Ukoliko je trenutno nedostupan, dokaz o upisu u akademsku godinu 2022/2023. može biti dostavljen naknadno.

Dodatne informacije:

 • Aplikacije se dostavljaju u elektronskoj formi kao JEDAN dokument u pdf-formatu na sljedeći e-mail: sarajevo@kas.de. Dokumentacija dostavljena u drugačijem formatu neće biti uzimana u razmatranje.
 • Rok za dostavljanje prijava je 28.10.2022.g.
 • Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
 • Bivši stipendisti/ice Fondacije Konrad Adenauer nemaju pravo prijave.
 • Stipendiranje obuhvata novčanu stipendiju u visini od 320,00 KM mjesečno za jedan semestar uz mogućnost produženja na cijelu akademsku godinu, kao i prateći program za stipendiste.
 • Konkurs je objavljen na društvenim mrežama Fondacije Konrad Adenauer u BiH. (https://www.facebook.com/fondacijakonradadenauer.sarajevo).

#stipendija #konrad_adenauer #master #potpora #novac

Podijelite sa