Natječaj za dodjelu novčane potpore studentima s područja Grada Čapljine

Na temelju članka 5., 6. i 7. Odluke o davanju novčane potpore studentima na području općine Čapljina (Narodni list općine Čapljina, broj 5/2012 i 5/2015), Rješenja o određivanju članova Povjerenstva za dodjelu novčane potpore studentima na području grada Čapljine, broj GN: 468/22 i Zaključka za deficitarna zanimanja na prostoru grada Čapljine, broj GN:106/19, Povjerenstvo za dodjelu novčane potpore studentima, raspisuje NATJEČAJ ZA DODJELU NOVČANE POTPORE STUDENTIMA S PODRUČJA GRADA ČAPLJINE.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi redoviti studenti državnih sveučilišta, koji imaju prebivalište na području grada Čapljine, počevši od II (druge) godine studija i to:

 • studenti čiji je prosjek ocjena na studiju 4 i više, odnosno 9 i više,
 • student-dijete poginulog branitelja iz Domovinskog rata,
 • studenti deficitarnih zanimanja (medicina, arhitektura, stomatologija, farmacija, logopedija i defektologija),
 • student bez oba roditelja,
 • studenti iz obitelji s 3 i više redovnih studenata (braća i sestre),
 • student- tjelesni invalid 90 % i više.

Uz prijavu student treba priložiti:

 • uvjerenje fakulteta o upisanoj redovnoj godini ili semestru studija;
 • uvjerenje gradske Službe za prava branitelja i socijalnu skrb da je student-dijete poginulog branitelja iz Domovinskog rata,
 • uvjerenje fakulteta o uspjehu studenta na prethodnoj godini-student čiji je prosjek ocjena na studiju 4 i više, odnosno 9 i više,
 • izvadak iz matične knjige umrlih za oba roditelja,
 • kućna lista za studente iz obitelji s tri i više studenata te njihove potvrde fakulteta o redovitom studiranju,
 • rješenje Centra za socijalni rad da je student-tjelesni invalid 90% i više,
 • ovjerena preslika osobne iskaznice i
 • potvrda banke o transakcijskom računu studenta.

Prijave s dokumentima slati na adresu: GRAD ČAPLJINA – GRADSKA UPRAVA, Trg kralja Tomislava bb, 88300 ČAPLJINA; s naznakom «Povjerenstvo za dodjelu novčane potpore studentima» ili izravno predati u zgradu gradske uprave Grada Čapljine – Centar za usluge građanima (šalter sala).

 • Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
 • Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

NAPOMENA: Studenti koji već primaju novčanu potporu od Grada temeljem Odluke o davanju novčane potpore studentima na području općine Čapljina (Narodni list općine Čapljina, broj 5/2012 ) dužni su do 10. studenoga 2022. godine priložiti u zgradu gradske uprave Grada Čapljine, ured broj 23, samo uvjerenje o upisu u narednu godinu studija i uvjerenje o prosjeku ocjena s prethodne godine studija.

#stipendija #novac #student #studenti #iscapljine #capljina

Podijelite sa