Otvoren poziv za mentorsku podršku 4 biznis inicijative mladih u BiH !!

Opis programa:

Program se sastoji od mentorske i edukacijske podrške za 4 biznis inicijative mladih u BiH koji uključuje podršku izradi detaljnih poslovnih planova, marketinške i strategije financiranja, kao i savjete oko pripreme pravnih dokumenata za registraciju, izradu jedinstvenog proizvoda/usluge i dr.

Mentorski susreti održavat će se individualno sa svakim biznis timom u online formatu (Zoom), a prema rasporedu koji bude dogovoren.

Trajanje podrške: od početka listopada 2022. godine do kraja siječnja 2023. godine.

Program provode stručni mentori Inkubatora društvenih inovacija MUNJA koji ima dvadeset godina iskustva u oblasti osnaživanja mladih na tržištu rada.

Ko može aplicirati?

  • Mladi koji već imaju biznis ideju ili su u procesu razvoja i osnivanja svoje firme, sa prebivalištem na području Bosne i Hercegovine starosne dobi od 18 do 35 godina;
  • Motivirani za temu i kompletno aktivno učešće u programu.

Način apliciranja:

  • Ispuniti formu najkasnije do 25.09.2022. godine.
  • Odabrani učesnici bit će informirani do 1.10.2022. godine.

Cijena za učešće:

  • Program je besplatan zahvaljujući podršci Europske komisije.
  • Aplikant treba osigurati uvjete za pohađanje programa (kompjuter sa kamerom, wifi i mogućnost učešća na Zoomu).

Organizatori:

  • Transformacijski program za BiH realiziraju Inkubator društvenih inovacija “MUNJA” u okviru trogodišnjeg regionalnog projekta BY LEAP: “Omladina Balkana: Povezivanje obrazovanja, vještina i mogućnosti za partnerstvo u regionalnim praksama zapošljavanja” koji financira Evropska unija, a koji se provodi u 6 zemalja zapadnog Balkana.

Kontakt:

Podijelite sa