Vlada HNŽ/K potražuje 150 pripravnika

Vlada HNŽ/K objavila je Javni poziv za prijem 150 pripravnika u organe uprave, upravne organizacije i druge službe, organe i institucije Hercegovačko-neretvanskog županije / kantona.

Pripravnici će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za rad u okviru svoje struke i stjecanja potrebnog radnog iskustva za polaganje ispita općeg znanja odnosno stručnog ispita.

Ugovori s pripravnicima će biti zaključeni na 12 mjeseci. Iznos naknade će se obračunavati na način da se najniži koeficijent složenosti poslova VSS (stručni suradnik) umanji za 20%.

Posebni uvjeti za zaključenje ugovora s pripravnikom, pored općih uvjeta propisanih zakonom su:

  • da je osoba bez radnog iskustva u struci za koju se školovala,
  • da je prijavljena na evidenciji Službe za zapošljavanje HNŽ-K
  • da ima VSS/VII. stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog stupnja koje se vrjednuje sa 180 ECTS bodova odgovarajuće struke. 

Kandidati su dužni, uz prijavni obrazac koji mogu preuzeti sa službene stranice Vlade, www.vlada-hnz-k.ba:

  • dostaviti detaljnu biografiju s obaveznim podacima (datum prijave na evidenciji Službe za zapošljavanje HNK u zvanju za koje se traži stjecanje iskustva i dužina čekanja na zaposlenje u struci prema evidenciji službe;
  • prosjek ocjena završenog studija;
  • izjava o socijalnom i materijalnom statusu kandidata (npr. invaliditet kandidata veći od 60%, pozivanje na pravo prioritetnog zapošljavanja na osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihove porodice, korisnik pučke kuhinje ili korisnik socijalne pomoći…).

Prijave na Javni poziv dostavljaju se do 06. Listopad 2022. godine.

Podijelite sa