Savjeti za studente: Kako napisati dobar esej?

Tijekom svojih studentskih dana, kao dio prijave za neki seminar ili za neko natjecanje potrebno je da napišete eseje na različite teme. Dobro je znati da prilikom pisanja eseja postoje određena pravila, a poželjno je pridržavati ih se, ukoliko želite postići uspjeh.

Tema

Teme eseja čak i kada su određene znaju da budu dosta široke, pa se dozvoljava sužavanje teme na vama prihvatljivu oblast. Prije početka pisanja bi trebalo izvršiti istraživanje i steći predstavu o tome što je do sada napisano o toj temi. Veoma često se esej zasniva na kritici ili analizi dijelova nekog eseja, naravno izgrađujući vlastiti stav o tome.

Uvod

U uvodu, trebate jasno naznačiti temu o kojoj ćete pisati, a i stav koji ćete zauzeti tokom pisanja. Zauzimanje stava tokom pisanja je zapravo najteži dio u pisanju dobro strukturiranog eseja. Na kraju, bi trebali biti sposobni u jednoj frazi objasniti vašu tezu. Treba biti što uža, određena i jasna. Na primjer, dobra teza bi glasila: “Želim objasniti razlike u ekonomskom položaju zemalja u tranziciji kao rezultat ekonomske politike kreirane na početku tranzicijskog procesa”. S druge strane ova ista misao ne bi trebala izgledati ovako: “Želim analizirati razlike u ekonomskom blagostanju zemalja u tranziciji”.

U prvoj verziji zauzimate stav, branite ga i ubacivanjem nove ideje otvarate polemiku, dok u drugoj verziji samo ukazujete na neke činjenice. Ovaj dio je jedini dio eseja gdje je dozvoljeno pisati u prvom licu, dok se u ostalom dijelu preporučuje pisanje u trećem licu. Najava načina organiziranja eseja trebala bi slijediti uvodnu tezu. Shodno veličini eseja, razviti ćete nekoliko stavova kojima ćete braniti vašu tezu. Možete ih pobrojati, recimo: Tri argumenta u odbrani teze biti će predstavljena. Prvi, ukazuje na… Drugi predstavlja… Na kraju, dokazano je da…

Razrada

U razradi eseja treba diskutirati o argumentima koje ste predstavili, a po onom redoslijedu po kojima ste ih i najavili. Svako poglavlje u eseju treba početi sa temom, ponoviti argument i vašu poziciju u vezi sa tim. Ukoliko koristite poglavlja dajte im imena da biste olakšali posao onome tko čita vas esej. Obrazloženje bi trebalo slijediti svaki argument u sljedećem vidu: činjenice, ideje, mišljenja autoriteta iz te oblasti, kao i vaše osobno mišljenje. Na kraju bi trebalo objasniti da li je argument “izdržao” debatu ili ne, u jednom konciznom paragrafu.

Zaključak

Kada su svi argumenti prezentirani i obrazloženi, i esej se bliži kraju trebalo bi da predstavite zaključak. Ako je esej lijepo organiziran i strukturiran, argumenti su dokazani i oni na kraju podržavaju vašu početnu tezu. Treba samo prikazati, progres koji uslijedio uslijed Vašeg istraživanja teme, te možete naglasiti eventualne implikacije iz vašeg eseja.

Pisanje

Jedna od stvari na koju treba obratiti pažnju prije početka pisanja eseja jeste ograničenje dužine (ukoliko postoji). Naravno da je na vama da odlučite da li ćete se pridržavati ograničenja ili ne, ali treba znati da su ograničenja uvedena sa određenim razlogom i to treba poštivati. Poštivanje ograničenja podliježu pravilu +-10%. To znači da tekst ne bi trebao biti kraći od 10% od maksimuma i za 10% duži od maksimuma. Npr. ako je to esej od 3.000 riječi, prihvatljivo je napisati esej od 2.700 do 3.300 riječi. Koristite opciju “word count” koja postoji na vašem računalu da biste imali predstavu o broju riječi vašeg eseja.

U nekim, veoma rijetkim slučajevima dosta je teško reducirati esej na jednu tezu. Prihvatljivo je u takvim slučajevima, zbog jasnoće, zamijeniti tezu sa istraživačkim pitanjem, koje bi trebalo imati sve osobine kao i teza samo što dozvoljava zauzimanje stava na kraju eseja. Ne preporučujemo ovakav pristup, ali ukoliko se odlučite za ovaj pristup, onda se pobrinite da u zaključku eseja obavezno i odgovorite na pitanje.

Akademski eseji obavezno sadrže i literaturu, gdje trebate nabrojati izvore kojima ste se služili prilikom pisanja eseja. Visokoškolske ustanove znaju biti veoma rigidne po pitanju plagijata, pa obratite pažnju i na ovaj detalj. Zbog toga nabrojite svaki izvor koji ste koristili. U razradi eseja izbjegavajte dugačke citate, parafraziranja – objašnjavanje svojim riječima šta je neko drugi pokušao da kaže. Ukoliko citirate, učinite to jasno i navedite izvor!

Podijelite sa