Prijavite se na online tečaj kreiranja efikasnih prezentacija

“State Bank of India” nudi besplatan online tečaj “Making Impactful Presentations”, koji je namijenjen svima koji žele naučiti dizajnirati i prezentirati zanimljive i efikasne prezentacije sa maksimalnim učinkom kako bi postigli željene i realne rezultate.

Naučiti ćete:

  • nijanse dizajniranja i pravljenja upečatljivih prezentacija,
  • zašto je potreban konsenzus i suglasnost pri izradi prezentacije,
  • kako da osigurate odgovarajući i željeni ishod,
  • kako da uspijete u ključnim razgovorima,
  • vještine uvjeravanja, motivacije i komunikacije sa publikom,
  • veliki broj ideja, tehnika i pristupa koji će vam pomoći da postanete izvanredan prezentator,
  • podučavate, njegujete i podržavate svoje kolege.

Tečaj traje otprilike četiri nedjelje, jedan do tri sati nedjeljno, ali su vam nakon prijave svi materijali dostupni, pa možete pratiti kad i koliko želite.

Na engleskom je jeziku i besplatan je, dok se certifikat plaća ukoliko ga želite. Ovaj tečaj je dostupan do 31. prosinca 2022. godine.

Da biste se prijavili potrebno je da razumijete engleski jezik. Možete se prijaviti putem linka.

Podijelite sa