Natječaj za upis redovitih učenika u prvi razred srednje škole u 2022/2023

Temeljem točke II. Odluke o raspisivanju natječaja za upis redovitih učenika u prvi (I.) razred srednje škole u školskoj 2021./2022. godini, broj: 05-02-02-1167/22 od 6.6.2022. godine, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije raspisuje NATJEČAJ ZA UPIS REDOVITIH UČENIKA U PRVI (I.) RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2022./2023. GODINI
.

OPĆI UVJETI
Pravo prijave na natječaj za upis u prvi (I.) razred srednje škole pod jednakim uvjetima imaju:

 • kandidati koji su završili osnovnu školu, u dobi do 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje nastavničkog vijeća;
 • učenici s posebnim potrebama, temeljem odgovarajućeg rješenja i mišljenja imaju pravo upisa i s navršenih 20 godina života.
 • Prijam se vrši sukladno Planu upisa, a na temelju rang-liste (ljestvice poretka) koju u cijelosti objavljuje Povjerenstvo za upis.
 • U svakome upisnom roku kandidat se može prijaviti za upis u jednu školu, a unutar škole kandidat se može prijaviti za upis u najviše 4 obrazovna programa. U prijavi na natječaj kandidat navodi redoslijedno listu prioriteta.
 • Ukoliko za neki obrazovni program u školi, nakon prvog upisnog roka, nije bilo dovoljno prijava, kandidat se, sukladno listi prioriteta i ostvarenom broju bodova, upisuje u obrazovni program za koji postoji mogućnost formiranja razrednog odjela u skladu sa stavkom 4.
 • Iznimno od stavka 4., učenik se može prijaviti za upis u glazbeni program na osnovi preslika dokumenata ukoliko se istodobno prijavljuje za upis u neku drugu srednju školu.
 • Kandidat prilaže na natječaj za upis sljedeću dokumentaciju:
  a. prijavu na natječaj (obrazac dostupan u školi);
  b. izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list;
  c. svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi;
  d. uvjerenje ili svjedodžbu o uspjehu u šestom (VI.), sedmom (VII.) i osmom (VIII.) razredu;
  e. druge relevantne dokumente.
 • Svjedodžba i uvjerenja se prilažu u originalu, a ostali dokumenti mogu biti originali ili ovjerene kopije.
  .
 • UPIS KANDIDATA KOJI DOLAZE IZ INOZEMSTVA:
  (1) Kandidati koji su jedan ili dva posljednja razreda osnovne škole završili u inozemstvu, natječu se za upis u srednju školu temeljem svjedodžbi za te razrede i rješenja o nostrifikaciji svjedodžbi.
  (2) Rješenje o nostrifikaciji kandidat može dostaviti školi naknadno, a najkasnije do kraja rujna 2022. godine.
  .
 • UPIS KANDIDATA STRANIH DRŽAVLJANA:
  Kandidati strani državljani mogu se upisati u srednju školu uz uvjet da u školi postoje slobodna upisna mjesta.
  .
 • ROKOVI:
  Prijavljivanje, izbor kandidata i upis vrši se u tri upisna roka.
  Prijava kandidata: 20.6.2022. // 27.6.2022. // 25.8.2022.
  Objava rezultata na školskoj oglasnoj ploči: 21.6.2022. // 28.6.2022. // 26.8.2022.
  Upis kandidata: 23.6.2022. // 29.6.2022. // 26.8.2022.

Za preuzeti izvorni tekst Natječaja, možete ovdje na linku.

Podijelite sa