Javni poziv za dodjelu sredstava financiranja i sufinanciranja programa održivosti zaposlenosti osoba s invaliditetom u 2022.g.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciranje programa održivosti zaposlenosti osoba s invaliditetom u 2022. godini.

Predmet javnog poziva je izbor programa održivosti zaposlenosti osoba s invaliditetom koji će sudjelovati u raspodjeli sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za financiranje/sufinanciranje programa u 2022. godini. 

Ukupan iznos sredstava koja se dodjeljuju po ovom javnom pozivu je 3.250.000,00 KM,  raspoređenih na tri LOT-a prema oblastima na koje se programi odnose, tj. shodno projektnim ciljevima i aktivnostima, te potrebama osoba s invaliditetom, kako slijedi:

– Lot I: Za financiranje/sufinanciranje programa za održavanje postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom u privrednim društvima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnim radionicama – 1.600.000,00 KM; 

– Lot IV: Za financiranje/sufinanciranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona – 1.500.000,00 KM;

– Lot V: Za financiranje/sufinaciranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom zaposlenih u organizacijama osoba sa invaliditetom – 150.000,00 KM. 

Sve ostale informacije o javnom pozivu možete pronaći na web stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.  

Podijelite sa