Želiš se naučiti predstaviti kvalitetno i u najboljem svijetlu?

U daljnjem tekstu donosimo kako pripremiti, napisati i odraditi:

 • Biografiju /CV,
 • Aplikaciju za stipendiju,
 • Zamolbu,
 • Žalbu,
 • Motivacijsko pismo,
 • Intervju.

.

1. Biografija / CV

CV (lat. curriculum vitae) – biografija je kronološki opis vaših akademskih i vanakademskih uspjeha. Svrha biografije je da izbornoj komisiji predstavite svoje kvalifikacije, vještine, sposobnosti i time ih potaknete da Vas pozovu na intervju. Treba da Vas predstavi u najboljem svjetlu. Ako je pišete povodom konkuriranja na programe stipendiranja ne bi trebalo da bude duža od dvije A4 stranice. Kada biografiju šaljete poštom, odštampajte je na čisto bijelom A4 papiru.

Vaša biografija treba da sadrži slijedeće: osobne podatke, obrazovanje, nagrade koje posjedujete, relevantne kurseve, tečajeve i seminare, znanje stranih jezika i rada na računaru, osobine, hobije i ostale napomene, ukoliko ih imate.

Ne postoji samo jedan, univerzalan način kojim ćete oblikovati sadržaj Vaše biografije, ali postoji nekoliko osnovnih pravila koje treba poštovati kako bi Vaša biografija izgledala profesionalno i kako bi postigla svoj cilj.

 • Urednost & preglednost – biografiju pišite na računaru. Preporučljivo je ne koristiti previše efekata, tj. više vrsta fontova i slično. Font – ne manji od 10, ne veći od 12 (Times New Roman).
 • Sažeto & jasno – ovisno o vašem iskustvu, biografija može biti dugačka jednu ili dvije stranice. Ukoliko nemate značajnog  iskustva i Vaša je biografija zbog toga kratka, nemojte pretjerivati u preopširnom izlaganju ostalih informacija.
 • Stil – informacije o edukaciji navode se u obrnutom kronološkom redu, koristite stručne termine, ali izbjegavajte pretjeranu upotrebu kratica i vodite računa o gramatičkoj ispravnosti napisanog teksta.
 • Istinitost – nikada nemojte u biografiji iznositi neistinite informacije ili nešto o čemu bi Vam bilo neugodno pričati ukoliko budete pozvani na intervju.
 • Slika – nije običaj slati biografiju sa slikom, ukoliko konkurs to eksplicitno ne traži. Ako se ipak odlučite na slanje slike, nemojte je prilagati kao posebni file e-maila već je integrirajte u biografiju kraj ličnih podataka.

  Savjeti:
 • Prijedlog je da koristite dopunjivi template CV-a Europass (https://europa.eu/europass/hr),
 • Potrudite se da Vaše kvalifikacije, vještine i sposobnosti budu logično i jasno raspodijeljene;
 • Ne dopustite da Vaša biografija ima gramatičkih pogrešaka;
 • Istaknite ono najbitnije, a izostavite detalje koji nisu od velikog značaja;
 • Biografija treba biti kratka i jasna;
 • Prilagodite svoju biografiju programu na koji se prijavljujete;
 • Dajte nekome da pregleda Vašu biografiju kada je završite.

Sve što smo ovdje spomenuli, i prijedlog koji slijedi neka Vam posluži samo kao orijentacija, a na Vama je da u svoju biografiju unesete svoju individualnost.

.

2. Aplikacija za stipendiju

U današnje vrijeme, kada studiranje iz dana u dan postaje sve zahtjevnije i traži sve veća financijska izdvajanja, stipendije su nešto što svakom studentu olakšava studij. U te svrhe svaka zajednica izdvaja mnogo, kako kroz vladin tako i nevladin sektor. Međutim, pored raznih programa stipendiranja i informacija o istim, potrebno je znati i pravilan način apliciranja. Često zbog nepravilnog apliciranja ili nepažnje se dogodi da aplikant bude uskraćen za određenu stipendiju. Iz tih razloga, pravilan način apliciranja na programe stipendiranja i stavke oko kojih treba voditi računa pri apliciranju su:

 • Aplicirajte samo na programe stipendiranja koji se odnose na vas,
 • Prilikom apliciranja sve detaljno pročitajte, popunite, objasnite i obrazložite,
 • Obvezno priložite sve potrebne dokumente,
 • Aplikacije uredno pripremite i time dajte ozbiljan dojam o sebi,
 • U svom predstavljanju budite konkretni i jednostavni,
 • Vodite računa o datumima isteka roka za apliciranje,
 • Vaše aplikacije adresirajte na prave adrese sa točnim i potpunim podacima,
 • Napravite ovjerenu kopiju kompletne dokumentacije da imate ukoliko se nešto izgubi,
 • Prije same predaje sve još jednom detaljno pregledajte,
 • Posavjetujte se sa osobama koje su već aplicirale prije vas,
 • Vodite računa da sva dokumentacija koju predajete bude točna i izdata od nadležnih institucija,
 • Ukoliko dostavljate kopirane aplikacije, obavezno ih ovjerite kod nadležnih institucija,
 • Za sve što navedete prilikom apliciranja potvrdite validnom dokumentacijom izdatom od nadležnih organa,
 • Pripremite više primjeraka kompletne dokumentacije vaših aplikacija da u slučaju  odbijenice na jedan možete u što kraćem roku aplicirati na drugi program stipendiranja (skenirajte i sačuvajte).

.

3. Zamolba

Zamolba je podnesak kojim se pojedinci ili pravna lica obraćaju državnim organima, organizacijama, privatnim firmama i slično. Podnesak se, po pravilu, predaje neposredno ili šalje poštom, pismeno. Mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti.

Podnesak naročito treba da sadrži:

 • označenje organa ili tvrtke kome se upućuje;
 • predmet na koji se odnosi zahtjev, odnosno prijedlog;
 • ime, prezime i mjesto boravka (adresu) podnositelja, odnosno zastupnika ili punomoćnika;
 • podnositelj je dužan vlastoručno potpisati podnesak.

.

4. Žalba

Žalba je podnesak kojim se pojedinci ili pravna lica obraćaju državnim organima, organizacijama, privatnim firmama i slično. Podnesak se, po pravilu, predaje neposredno ili šalje poštom, pismeno. Mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti.

Podnesak naročito treba da sadrži:

 • označenje organa ili firme kome se upućuje;
 • predmet na koji se odnosi zahtjev, odnosno prijedlog;
 • ime, prezime i mjesto boravka (adresu) podnositelja, odnosno zastupnika ili punomoćnika;
 • podnositelj je dužan vlastoručno potpisati podnesak.

Pored gore navedenog sadržaja od kojeg se svaki podnesak mora sadržavati u žalbi još moramo navesti: akt koji se pobija, označiti naziv organa koji ga je donio, broj i datum akta. Dovoljno je da se u žalbi izloži u kojem je pogledu nezadovoljan aktom, ali žalbu ne mora posebno obrazložiti.

.

5. Motivacijsko pismo

Motivaciono pismo je dokument koji predajete uz Vašu biografiju (CV) kada se prijavljujete za posao, a može se koristi i u akademske svrhe prilikom apliciranja na programe stipendiranja ukoliko se zahtjeva. Ima izgled pisma i prilično strogu stukturu pisanja. Cilj motivacionog pisma je da istakne aspekte Vašeg rada i sposobnosti koju mogu biti dodatak vašoj biografiji. Motivaciono pismo treba da jasno predoči odgovore i uvjerenja na pitanje ”Zašto ste upravo vi ta osoba koja se traži?”.

Uobičajno je da se u formalnim pismima spomene ako prilažete neka dokumenta uz pismo. Jednostavno spomenite prilog i popis svega što prilažete. Isprintajte pismo na listu formata A4 bijeli papir isti kao onaj na kojem vam je isprintana biografija, i stavite oba dokumenta u A4 kovertu. Ako ga šaljete mailom zahtijevajte obavijest da su Vaša dokumenta primljena.

.

6. Intervju

Tražite posao, intervju je nešto što se obično očekuje ako vaša prijava probudi interes budućeg poslodavca. U slučaju prijave za stipendiju, ako su intervjui dio prijavnog procesa, onda je to obično navedeno u detaljima prijave koji dolaze zajedno sa prijavnim obrascem. Ono što slijedi se bavi time šta biste trebali uraditi prije, tokom i poslije poziva za intervju.

Pripreme za intervju – Ova faza je obvezna. Prije nego što sjednete prekoputa osobe koja će vas ispitati, potrebno je prikupiti većinu informacija o programu za koji se prijavljujete, vrsti pitanja koja će Vam biti postavljena, koliko dugo će intervju trajati, itd.

Intervju je ispitna situacija i trebate se spremiti u skladu s time, ali i ne zaboraviti da je to ujedno i Vaša prilika da se prikažete u najboljem mogućem svjetlu. Osoba koja Vas ispituje želi da dobije utisak o tome kakva ste osoba – na taj način se kompletira slika koju on/ona ima na osnovu dokumenata za prijavu sa stvarima koje se ne mogu staviti na papir. Stoga biste trebali očekivati formalnu, ali opuštenu atmosferu, u kojoj ćete većinu vremena Vi pričati tj. odgovarati na pitanja.

Za početak pokušajte što je moguće više istražiti o kompaniji / programu stipendiranja za koji se prijavljujete. Ako se radi o kompaniji, saznajte informacije o poslovanju, kako stoje na tržištu, šta oni i drugi misle o njihovoj korporativnoj kulturi, šta neko sa Vašim zanimanjem radi tamo, kako izgleda običan dan. Ako se radi o stipendiji, pogledajte koje ćete predmete pohađati, koliko će ih biti, koliko slobode imate pri izboru predmeta, kako će se Vaš rad ocjenjivati, profesore, veličinu odsjeka, odnos student-fakultet, smještaj, vannastavne aktivnosti, kulturni život. Ukratko, nastojte da dobijete što točniju sliku o tome šta ćete raditi ako dobijete stipendiju/posao. Savjeti: 

 • Zapišite sve što Vas zanima, što nije jasno, ili ono o čemu biste željeli znati više. Tokom samog intervjua, skoro uvijek postoji vrijeme kada je red na Vas da postavljate pitanja i željet ćete da imate korisna pitanja za postaviti.
 • Savjetuje se također da potpuno objektivno ispitajte zahtjeve prijave, smislite razloge i primjere koji dokazuju da možete ispuniti te zahtjeve. Vrlo vjerovatno ćete biti pitani o tome tokom intervjua.
 • Ne pretjerujte, izgledat ćete prekvalificirano, što je posebno bitno – bez laži.
 • Očekujte direktna pitanja: zašto ste Vi najbolji za ovu poziciju? Obavezno imajte spreman odgovor i budite uvjereni da ste najbolji.
 • Postoji nekoliko uobičajnih pitanja koja se pojavljuju prilikom svakog intervjua. Pripremite odgovore na njih i potražite drugo mišljenje o njima od prijatelja. Dok se određena pitanja pojavljuju u svakom intervjuu, pogledajte listu ispod- sigurno ćete se susresti sa nekim od ovih pitanja.

  Tijekom intervjua:
 • Večer prije intervjua otiđite u mjesto u kojem će se intervju obaviti, pogotovo ako tu nikada ranije niste bili. Na vrijeme se organizirajte za prijevoz i koliko vremena Vam je potrebno – dođite ranije ali max 10 minuta. Jedna od najgorih stvari koje možete uraditi je zakasniti.
 • Na dan intervjua, ponesite kopiju svih dokumenata koje ste ranije poslali uz prijavu. Ispitivač najvjerovatnije neće prihvatiti nova dokumenta i imat će svoju kopiju, ali nikada ne znate kada Vam može zatrebati kopija viška tokom razgovora.
 • Obucite se službeno. Iako možda nemate poslovni outfit, na intervju obavezno obucite odijelo ili ako ništa uparite hlače i sako i/li košulju i kravatu. U mnogo slučajeva, ispitivač će biti formalnije odjeven nego Vi.
 • Razgovor će obično početi nekim neformalnim tonom, s namjerom da se oslobodite eventualne treme.
 • Osmijeh! Smješite se dok ulazite i pozdravljate. Budite na početku neformalni, ali ostanite pristojni i opušteni.
 • Ozbiljna pitanja će uskoro pristizati. Pri kraju intervjua će Vas vjerovatno pitati imate li kakvih pitanja. Zapamtite, to ste već pripremili.
 • Na samom kraju, kao zadnje pitanje koje imate, tražite povratnu informaciju na Vaš nastup. Ne samo zato što izgleda predobro u očima ispitivača, nego zato što želite da znate šta ste uradili dobro a šta ne, i šta biste mogli uraditi bolje sljedeći put.
 • Bez obzira šta mislite o svom nastupu, ostanite pristojni, opušteni, samopouzdani dok ne izađete napolje. Vaši utisci se ne moraju nužno poklapati sa utiscima ispitivača i zbog toga iskoristite šanse do samog kraja.

  Ono što trebate / ne trebate raditi tokom intervjua
 • Pokušajte ne dominirati razgovorom tako što ćete govoriti previše ili preglasno.
 • Neka ispitivač preuzima inicijativu, ali dok govorite uzmite si dovoljno vremena da objasnite svoje stavove. Također, obratite pažnju kako biste izbjegli dominantan govor tijela.
 • Nemojte kritizirati kolege, prijatelje, konkurente za isti posao, trenutni fakultet, radno mjesto, itd. Razlog zbog kojeg trebate dobiti to što želite je zato što ste dobri za to, a ne zato što su drugi loši.
 • U razgovoru prvi ne spominjite financijski aspekt. U slučaju stipendije, svote su fiksne i jasno naznačene od početka, i tu se nema šta pregovarati. Što se tiče posla, nikada prvi ne postavljajte cifru čak i ako vas pozovu da to uradite. Izbjegnite to na pristojan način, i vidite koliko poslodavac misli da vrijedite.
 • Ispitivača manje zanima gdje spavate, a više šta znate i možete uraditi.

  U nekim slučajevima, intervju neće uopće izgledati onako kako ste ga zamislili. Ovo je većinom slučaj sa intervjuima za posao i ostvaruje se u dvije najčešće situacije. Ili ispitivač zasjedne opušteno u stolici i kaže: pričajte mi o sebi, i ne izusti ni riječ u narednih 30 minuta, ili je on/ona direktan, stavlja pritisak na Vas, ne dopušta Vam da odgovorite, nekad ide i dotle da je neučtiv i omalovažava Vas. Bez obzira o čemu se radi, ne trebate izgubiti živce i zapamtite da ste još uvijek vrlo dobro pripremljeni za intervju. Iznesite ono što Vas čini dobrim za posao, spomenite svoje kvalitete, podlogu, znanje, navedite primjere. Ostanite pristojni i pokušajte naglasiti kad završite odgovor. Ako se radi o testu, tako ćete ga položiti.

  Poslije intervjua
 • Ako imate e-mail ili kontakt ispitivača, napišite poruku zahvale. To je dobra prilika da:
  • Zahvalite ispitivaču za njegovo/njeno vrijeme i zanimljiv razgovor koji ste vodili,
  • Podsjetite ga da ste bolji od drugih 20 ljudi koje je danas upoznao,
  • Naglasite one stvari koje, iako su spomenute tokom intervjua, nisu došle u prvi plan razgovora, a ipak su prednost za vašu prijavu,
  • Sjetite se najvažnijih elemenata koji čine Vašu prijavu toliko vrijednom,
  • To trebate uraditi na dan intervjua, najviše u 3-4 paragrafa.
Podijelite sa