ZIRA d.o.o. – Natječaj za stipendiranje studenata IKT-a u šk. 2021/22

Jedna od vodećih informatičkih kompanija u BiH, ZIRA, objavljuje natječaj za stipendiranje 20 studenata informacijsko-komunikacijskih smjerova (IKT) za akademsku 2021/22. godinu.

Kompanija ZIRA kao društveno odgovorna kompanija u skladu sa vizijom i vrijednostima osnivača kompanije ZIRA, prepoznaje da je adekvatno obrazovanje i usavršavanje mladih ljudi u Bosni i Hercegovini od suštinskog značaja za njihovu kao i budućnost ove zemlje. Obrazovani mladi ljudi imaju šansu da svojim znanjem i zalaganjem doprinesu društvu u cjelini kao i da sebi osiguraju prosperitetnu budućnost.

Stoga, obavještavamo Vas da ZIRA d.o.o. dodjeljuje stipendije za sljedeće kategorije studenata:

 • kategorija: uspješni studenti – 10 stipendija
 • kategorija: studenti iz socijalno ugroženih porodica – 10 stipendija


Opći uvjeti za dodjelu stipendija:

Za dodjelu stipendija mogu konkurirati redovni studenti koji imaju prebivalište na teritoriju Bosne i Hercegovine i koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

 • Da su državljani Bosne i Hercegovine;
 • Da su redoviti studenti studija na visokoškolskim ustanovama na teritoriji BiH;
 • Da su prvi put upisali / upisuju godinu studija za koju apliciraju;
 • Da ne primaju stipendiju iz drugih izvora stipendiranja (od pravnog ili fizičkog lica,);
 • Da nisu zaposleni na određeno ili na neodređeno vrijeme.

Izbor studenata se vrši na osnovu slijedećih kriterija:

 • Uspjeh na fakultetu (ili u srednjoj školi);
 • Angažiranost u studentskim i/ili drugim organizacijama;
 • Učešće na relevantnim natjecanjima, državnim i/ili međunarodnim (vezana za: tehničko-tehnološke i IKT predmete);
 • Spisak projekata na kojem je student fakultativno radio;
 • Socijalni status studenata (samo za kategoriju: studenti iz socijalno ugroženih porodica).


Procedura prijave:

 • Popunjen online prijavni obrazac za kategoriju za koju stipendista aplicira https://zira.com.ba/zira-scholarships-2021
 • Studenti koji uspješno prođu prvi krug selekcije će biti obaviješteni putem maila i/ili telefona i biti pozvani da dostave potrebnu dokumentaciju.

  Spisak dobitnika će biti objavljen na web stranici i socijalnim kanalima kompanije.
  Krajnji datum za prijavu je 25.10.2021.
  ZIRA d.o.o zadržava pravo da dodijeli manje ili više stipendija ovisno od kvaliteta prijava.
Podijelite sa