Putujte u Nicosiu (Cyprus) sa Erasmus+

Informacije o projektu:

Projekt je namjenjen mladima u dobi od 18 do 30 godina i teži unapređenju njihovih kapaciteta, razmjeni znanja i iskustava, koje oni mogu dalje koristiti prilikom pokretanja svojih biznisa i promjena u svojim lokalnim zajednicama.

  • Program je namjenjen mladim osobama iz V.Britanije, Gruzije, Slovačke, Bosne i Hercegovine, Azerbejdžabana i Turske.
  • Prijave do 27.09.2021. godine
  • Prva studijska posjeta u okviru projekta je putovanje u Nicosiu.
  • Iz Bosne i Hercegovine predviđeno je da putuje 7 mladih osoba.
  • Studijska posjeta traje od 31. listopada do 06. studenog 2021. godine.

Uvjeti koje trebate ispunjavati:

  • Da ste osoba u dobi između 18-30 godina;
  • Da dolazite iz lokalne zajednice gdje je visok stepen nezaposlenosti mladih;
  • Da imate želju da budete budući/a lider/ka;
  • Da ste nezaposlena mlada osoba koja se suočava sa dodatnim socio-ekonomskim barijerama (pripadnik/ca ranjive grupe, da imate poteškoće prilikom pristupa obrazovanju i tržištu rada…)

Prijave koje uključuju Vašu kratku biografiju i motivaciono pismo u kojem ćete navesti na koji način ćete koristiti znanja i poznanstva stečena ovom studijskom posjetom šaljite na email: una.telegrafcic@mreza-mira.net, kontakt telefon +387/33/741-080

Odabrani kandidati i kandidatkinje će dobiti povratni mail sa svim detaljnim informacijama u prvom tjednu listopada 2021.godine.

Podijelite sa