AgentLocator dodjeljuje dvije stipendije u 2021/2022

Prenosimo u cijelosti:

Cjeloživotno učenje predstavlja jednu od najvažnijih niti organizacione kulture koju njeguje AgentLocator.

Našim uposlenicima kontinuirano nudimo mogućnosti profesionalne nadogradnje kroz razne kurseve, programe, konferencije, knjige, čije troškove uvijek rado pokrivamo.

U tom duhu smo ove godine odlučili našu obrazovnu misiju proširiti i van AgentLocator-a.

Smatramo da je od izuzetne važnosti nagraditi one studente koji upravo u duhu AgentLocator-a kontinuirano ulažu u sebe i nastoje proširiti svoja znanja.

Stoga ćemo u akademskoj 2021/2022. godini dodijeliti dvije stipendije.

Iznos stipendije je 500 KM mjesečno (na period od godinu dana).


Prijaviti se mogu studenti završnih godina:

  • Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
  • Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  • Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
  • Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru
  • Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru
  • Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  • Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu
  • Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću


    Krajnji rok za slanje aplikacija je: 01.10.2021.
Podijelite sa