UPISI U PRVE (I.) RAZREDE ZA ŠKOLSKU 2021. / 2022. GODINU

SREDNJA ŠKOLA ČAPLJINA UPISI U PRVE (I.) RAZREDE ZA ŠKOLSKU 2021. / 2022. GODINU III. upisni rok:.

26. 8. 2021. prijem dokumenata od 8:00 do 12:00

27. 8. 2021. rang lista prijavljenih kandidata u 8:00

27. 8. 2021. upis kandidata od 8:30 do 12:00

.

POVJERENSTVO ZA UPIS

  1. Marina Sušac, predsjednik
  2. Martina Perić, član
  3. Valentina Spajić, član

UPISNA KOMISIJA:

GIMNAZIJA I STRUKOVNA ZANIMANJA 

(ekonomist, tehničar nutricionist, poljoprivredni tehničar – opći, prodavač, konobar i kuhar) :

  1. Višnja Mandrapa, prof.
  2. Jozo Lončar, prof.
  3. Ljiljana Vidić, prof.

Podijelite sa