Što kažu mladi? Rezultati online ankete !!

Anketni obrazac Šta kažu mladi? je popunilo 355 mladih u dobi od 15 do 30 godina sa teritorije cijele BiH. Podaci su prikupljeni online, a sama anketa je distribuirana putem društvenih mreža.

U krovnim organizacijama za mlade u BiH vjeruju da mladi u BiH zaslužuju iste prilike kao i njihovi vršnjaci u EU, a jedan od sigurnih koraka ka tom cilju jesu kvalitetnije omladinske politike kao jedini odgovor na sve veći broj problema mladih. Kreiranje sistemskih rješenja, veća briga o ranjivim skupinama, kreiranje programa podrške razvoju mentalnog zdravlja mladih i povećanje uključenosti mladih u procese donošenja odluka – neki su od koraka ka osiguranju kvalitetnog okruženja za rast i razvoj mladih u BiH.

 • 21,0 % – stanovništva BiH čine mladi (15-30),
 • 68,7 % – ih misli da se u Bosni i Hercegovini može steći kvalitetno obrazovanje,
 • 85,1 % – je spremno raditi poslove za koje nije školovano,
 • 52,4 % – bi zbog posla napustilo Bosnu i Hercegovinu,
 • 88,5 % – ih ne vjeruje u institucije vlasti,
 • 62,8 % – ne vjeruje bilo kakvim institucijama (prednjače policija, obrazovne ustanove i religijske zajednice),
 • 81,9 % – ispitanika živi u obiteljskom domaćinstvu,
 • 58,3 % – bi bilo spremno stupiti u brak s osobom različite vjerske ili etničke pripadnosti,
 • 45,4 % – bi podržalo legalizaciju istospolnih zajednica u BiH,
 • 62,0 % – je imalo priliku volontirati u prethodnoj godini,
 • 90,7 % – se trudi ne zagađivati životnu sredinu,
 • 66,5 % – društvene mreže navodi kao glavni izvor informacija o političkim događanjima,
 • 17,5 % – mladih koristi društvene mreže preko 6 sati dnevno,
 • 46,2 % – mladih koristi društvene mreže 3-6 sati dnevno,
 • 18,9 % – svakodnevno koristi duhan ili duhanske proizvode,
 • 33,5 % – nikada nije konzumiralo alkohol,
 • 80,8 % – nikada nije konzumiralo narkotike,
 • 74,6 % – nikada nije igralo igre na sreću,
 • 60,3 % – bi podržalo zabranu pušenja u zatvorenim prostorima,
 • 47,9 % – bi podržalo legalizaciju marihuane,
 • 71,5 % – bi podržalo ulazak BiH u EU,
 • 54,6 % – bi podržalo ulazak BiH u NATO,

Problemi mladih ogledaju se u nemogućnosti zaposlenja, neusklađenosti obrazovnog sistema s tržištem rada, nesigurnim radnim mjestima, te u posljednje vrijeme – pandemijom koronavirusa. Pored već prepoznatih problema posebno se ističu problemi mladih prouzrokovani diskriminacijom po različitim osnovama, nebrigom i nepostojanjem podrške razvoju mentalnog zdravlja, te visokim stupnjem korupcije u različitim segmentima života i djelovanja mladih.

Rezultati ankete pokazuju da postoji jasna potreba za kreiranjem mehanizama i trajnih rješenja koja bi vodila poboljšanju ukupnog položaja mladih u BiH. 

Podijelite sa