Mladi i alkohol – uloga i utjecaj roditelja !!

Bez obzira na vlastite stavove, roditelji trebaju znati da njihova djeca ne trebaju i ne smiju konzumirati alkohol bar prije osamnaeste godine !!

Više od 70 % mladih smatra da najveći utjecaj pri donošenju odluka o konzumiranju alkohola imaju njihovi roditelji.

Stoga je kampanja Imaš odgovor(nost) usmjerena upravo na to da se poveća svijest roditelja o njihovoj odgovornosti i ulozi u prevenciji ovisnosti o alkoholu kod djece i mladih i da se informiraju o tome šta oni mogu uraditi da bi spriječili da njihova djeca konzumiraju alkohol, odnosno generalno da znaju kako zaštititi svoje dijete od rizika koje nosi konzumiranje alkohola, posebno u formativnim godinama.

Osnovne poruke kampanje su:

Kampanju provodi Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE u okviru RIPPO mreže (Razvoj i profesionalizacija prevencije ovisnosti), na nivou cijele Bosne i Hercegovine. Više o kampanji na www.prevencija.ba.

Podijelite sa